Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Frauenarzt_and_Manny_Marc-Das_Geht_Ab-WEB-2009-PBS
#1
Kod:
                                              ▄
                ▄ ▀▀▓▄▄                ▄▓▓█ ▄▀▓▀▄           ▄ ▀▀▓▄▄
               ■     ▀▄▀▓▄         ▄  Ì▓▓█▄ ▄▀ ▀▄▄▓▀▀  ▄▄  ■  ▄▓▄▀▄▀▓▄
              ▄▓██▄█▄ ̦Ì█¦ P B S   ▀█▄▀████▀▄▓▀▄▀   ▄▓▀░▀▄    ▀  ̦Ì█¦
  ▄          Ì▓█▀██▀▀▄▀▄█▀▄▓▄   ▄▄ ▀▓▄▀█▄██¦Ì█¦Ì¦  ░▄▄▀█▄██▄  ▀▄▄ ▀▄█▄▀▄
    ▄ ▀▄▄  ▓█▄█▀▀▄▄▀▀██▓▄  ▀  ▀▄Ì█▓▄Ì████▀▄▓▄▀█▄▀▄▄  ▀▀▓████▄█▓▄ ▄ Ì▓▒¦Ì¦   ▄
     ▀█▓▄█▀▄ ▄ ▀█▀ ▄█▀████▄▄   Ì¦████▄▄▓▓▀ ▀  ▄▀█▓▄█▀▄▄  ▀████▓▓¦ ▄▓▀▀▄▄▀ ▄
     ▄ ▀▓▓▀ ▄▄█̦ ▓█¦ ▓█¦ ▀▀█▓▄▀ ▓█¦ ▀▀█▓▄  ▀ Ì██▄▄▀▀█▄▄▀ ▓██▓▓▀  ▄▄▀█▄▓█▀
    ▀▓▀  ▄█████ ▀  ▄▀ ▓█¦   Ì█▓¦ ▓█¦   Ì█▓¦ ̦ ▓██¦▀  Ì██▄ ▄▀▀  █▄▄ ▀▓▓▀ ▄▓▄
        Ì██▀▓██▄▄▓▀▄  ▓█¦  ▄██▒  ▓█¦  ▄██▀ ■▀  ▓██¦  ▄█▓▀   ▀▓▄▄█████▄    ▀
      ▄▀Ì█¦ █▓█▓▀░  ▀ ▓█▄█▀▀  ░  ▓█▄████▄▄  ▄▓▄▒██¦ ▀  ■▀ ▄▓▄░▀▓██▓▀██¦<gDFS>
     Ì¦  ▀█▄█▓█    ▀▄ ▓▓▒ ▄▓▓▀  ▀▓█▒▀ ▄ ▀▓▓▄ ▀ ░███▄▄▄▄▄▄  ▀  ▀ █▓█ Ì█¦▀▄
      ▀■   ▀█▓█¦    ̦▓▓¦Ì▓▀▄▓▄  ▓▓¦ ▀▓▀ Ì▓▓¦  ▄▄▄▄  ▀██▓▓▄▀▄   █▓█▄█▀  ̦
       ▄▄  ▀▓▓▓▀▄ ▄ ▀▓▓██▄▀▄ ▀  ▄▓▓▓▄   ▄██▓  Ì▓▓█¦   Ì██▓▓¦Ì¦ Ì▓▓█▀   ■▀
    ▄▓█▀ ▄▀ ▀▀▓▀▀▀▀█▀▀▀▀▀▓█▄▄█▄█▄██▓██████▀ ▄▓ ▀▓▓█▄▄▄██▓▓▀ ▀ ▄▀▓▓█▀  ▄▄
   Ì▓█¦Ì▓▓▄███▄    ▀ ▄▓▓▄▀  ▄▓      █    ▀▀▀▀█▀▀▀█▀▀▀▀▀▀▀█▀▀▀█▀▀▓▀▀ ▀▄ ▀█▓▄
 ■  ▀▓█▄▀Ì███▀▄▄ ██▓▄▄▀▀     ▀ ▄ ▄  ▄        ▄     ▄▓▓▄   ▀     ▄███▄▓▓¦Ì█▓¦
  ▀▄▄  ▀▀ ▀▀▄██▀ ▀██▓▓█▄▀▄▓▄▄ ▀▓▀▄▓▄      ▄■        ▀▀ ▄ ▄▄▓███▄▄▀███¦▀▄█▓▀  ■
     ▀██▄▄▄Ì████▄████▓▓█¦Ì¦▀▄▀▓▄  ▀▀█▄███▄▄  ▄▓▄  ▄▄▓▄▀▄█▓▓███████▄▀▀ ▀▀  ▄▄▀
      ▓█  ▄▀▓▀██████▓▓█▀ ▄  ̦Ì▓¦ ▄▀▄▓▓████▀▄ ▀▄▓▀▄▀̦Ì█▓▓█████████¦▄▄▄██▀
      ░▓ Ì██▄█¦▀████▀▀█▄▀▓▀▄▀▄▓▓ ̦Ì▓▓▀░▀██¦Ì¦Ì▓¦Ì¦  ▄ ▀█▓▓█▀ ▀██▀▓▀▄  █▓
       ▒  ▀██▀▄▀▄▄     ▀▓████▀ ░  ▀████▄█▓▀▄▀  ▓▓▄▀▄▀▓▀▄█▀▀██ █▀Ì█▄██¦ ▓░
       ░                         ▄▓ ▀▀██▓▀▀▄▓▄ ░ ▀████▓▀▄▀▄▄     ▀██▀  ▒
       ▄                                     ▀▄                        ░
                                                                       ▄

             Frauenarzt_and_Manny_Marc-Das_Geht_Ab-WEB-2009-PBS

          ARTiST....: Frauenarzt & Manny Marc
          TiTLE.....: Das Geht Ab      
          CATALOGNR.: n/a

          LABEL.....: Atzen Musik      GENRE.........: House

          YEAR......: 2009             RELEASE DATE..: May.07.2009         
          SiZE......: 46,5 MB          SOURCE........: www.andrew-spencer.de
          TRACKS....: 04
          LENGTH....: 20:18 min        ENCODER.......: xxx
       ▀                                                               ▀
       ░  QUALiTY...: 320kbps / 44,1kHz                                ░
       ▒                                                               ▒
      ░▓                                                               ▓░
      ▓█      ▄■       ▄█▓▓▄                       ▄▓▓█▄       ■▄      █▓
     ▄██▀▀▀▀ ̦   ▄ ▀▀▓▄▄▀▀▄ ▀▄▄               ▄▄▀ ▄▀▀▄▄▓▀▀ ▄   Ì¦ ▀▀▀▀██▄
  ▄▀  ▄▄▄▀▀▀▀ ▀▄▄■    ▄▀▄▀▓▄▀█▓▄█▀▄ ▄     ▄ ▄▀█▄▓█▀▄▓▀▄▀▄    ■▄▄▀ ▀▀▀▀▄▄▄ ▀▀▄
 ■ ▄▓█▀   ▄▓▓▄▀▓▓▀ ▄▄▀▓▀̦Ì█¦ ▀▓▓▀           ▀▓▓▀ Ì█¦Ì¦▀▓▀▄▄ ▀▓▓▀▄▓▓▄   ▀█▓▄ ■
  Ì▓█¦   Ì▓▓██¦▄ ▀▄Ì▓▓▄▄▀▄█▀ ▄▀                 ▀▄ ▀█▄▀▄▄▓▓¦▄▀ ▄Ì██▓▓¦   Ì█▓¦
   ▀▓█▄  ▄▀▀▄▓▀   Ì¦▀▓▓██▄¦ ̦ T R A C K L i S T ̦ Ì▄██▓▓▀̦   ▀▓▄▀▀▄  ▄█▓▀
     ▄██▀▄▓▄ ░▄  ■▀   ▒ ▀▀▀  ▀■                 ■▀  ▀▀▀ ▒   ▀■  ▄░ ▄▓▄▀██▄
    ▀ ▓█  ▀                                                         ▀  █▓ ▀
      ░▓                                                               ▓░
       ▒                                                               ▒
             01.das geht ab (eric chase grand piano mix) [05:41]
             02.das geht ab                              [05:39]
                (eric chase says sie nannten ihn muecke m
             03.das geht ab (single version)             [03:29]
             04.das geht ab (the real booty babes remix) [05:29]                                                          -----
                                                                                                  
                                                         20:18 min     ▒
       ░                                                               ░
       ▄                                                               ▄

       ▀                                                               ▀
       ░                                                               ░
       ▒                                                               ▒
      ░▓                                                               ▓░
      ▓█      ▄■       ▄█▓▓▄                      ▄█▓▓▄        ■▄      █▓
     ▄██▀▀▀▀ ̦   ▄ ▀▀▓▄▄▀▀▄ ▀▄▄               ▄▄▀ ▄▀▀▄▄▓▀▀ ▄   Ì¦ ▀▀▀▀██▄
  ▄▀  ▄▄▄▀▀▀▀ ▀▄▄■    ▄▀▄▀▓▄▀█▓▄█▀▄ ▄     ▄ ▄▀█▄▓█▀▄▓▀▄▀▄    ■▄▄▀ ▀▀▀▀▄▄▄ ▀▀▄
 ■ ▄▓█▀   ▄▓▓▄▀▓▓▀ ▄▄▀▓▀̦Ì█¦ ▀▓▓▀           ▀▓▓▀ Ì█¦Ì¦▀▓▀▄▄ ▀▓▓▀▄▓▓▄   ▀█▓▄ ■
  Ì▓█¦   Ì▓▓██¦▄ ▀▄Ì▓▓▄▄▀▄█▀ ▄▀                 ▀▄ ▀█▄▀▄▄▓▓¦▄▀ ▄Ì██▓▓¦   Ì█▓¦
   ▀▓█▄  ▄▀▀▄▓▀   Ì¦▀▓▓███¦ ̦ G R E E T i N G S ̦ Ì███▓▓▀̦   ▀▓▄▀▀▄  ▄█▓▀
     ▄██▀▄▓▄ ░▄  ■▀   ▒ ▀▀▀  ▀■        &        ■▀  ▀▀▀ ▒   ▀■  ▄░ ▄▓▄▀██▄
    ▀ ▓█  ▀                        N O T E S                        ▀  █▓ ▀
      ░▓                                                               ▓░
      ░▓                                                               ▓░
       ▒                                                               ▒
       ░                                                               ░
       ▒         greetz fly out to STARS - YSP - PTC - OWK - CT        ▒

                         searching for nice affilsites

                            you know you can find us
       ▀                                                               ▀
       ░                                                               ░
       ▒                                                               ▒
      ░▓                                                               ▓░
      ▓█                                                               █▓
     ▄██▀        ▄                                           ▄        ▀██▄
  ▄▀  ▄▄▄          ▄ ▀▄▄                               ▄▄▀ ▄          ▄▄▄ ▀▀▄
 ■ ▄▓█▀ ▄▄▓▀        ▀█▓▄█▀▄                         ▄▀█▄▓█▀        ▀▓▄▄ ▀█▓▄ ■
  Ì▓█¦ ▀▓▓¦         ▄ ▀▓▓█▄▄                       ▄▄█▓▓▀ ▄         Ì▓▓▀ Ì█▓¦
   ▀▓█▄  ▀█▄ ▄█▓▄  ▀▓▀  ▀█▀ ▄▄                   ▄▄ ▀█▀  ▀▓▀  ▄▓█▄ ▄█▀  ▄█▓▀
     ▄██▀   ▀▀▀█▓¦   ▄▓▓█▄▀███▓ ▄             ▄ ▓███▀▄█▓▓▄   Ì▓█▀▀▀   ▀██▄
    ▀▓█¦ ▄ ▀█▓▓▄▄▄▀ Ì████████▀▄▀▓▀           ▀▓▀▄▀████████¦ ▀▄▄▄▓▓█▀ ▄ Ì█▓▀
     ░ ▀▀▄▓▓▄ ▀▓▀█▄▀███▄▄▄▀█▄▓▓¦  ▀■       ■▀  Ì▓▓▄██▀▄▄▄██▀▄█▀▓▀ ▄▓▓▄▀▀ ░
       ▄█▓▀█▄▀ ▄   ¦Ì███████▄▓▀                 ▀▓▄███████¦Ì   ▄ ▀▄█▀▓█▄
      ▀ ▄▀▀   ▀▓▀ ▀  ▄▀▀██▓▀ ▀ ▄▓▄           ▄▓▄ ▀ ▀▓██▀▀▄  ▀ ▀▓▀   ▀▀▄ ▀
    ▀       ▀▄▄   ▄▄▀̦Ì▒▓  ▀  ▄▀             ▀▄  ▀  ▓▒¦Ì¦▀▄▄   ▄▄▀       ▀
               ▀▀▀    ▀▄▀█▀▄ ▀▀▄ ASCii by gDFS ▄▀▀ ▄▀█▀▄▀    ▀▀▀
                       Ì█¦Ì¦  ▄                 ▄  ̦Ì█¦
                        ▀▓▄▀▄▀▓▀  ■         ■  ▀▓▀▄▀▄▓▀
                           ▀▀▓▄▄ ▀           ▀ ▄▄▓▀▀
https://www66.zippyshare.com/v/1s9nGcU5/file.html[-] 1 użytkownik podziękował Juzi za ten post:
  • Restless


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  VA_-_Best_of_Central_Stage_of_Music_2009-WEB-2009-ZzZz DJSEBA 0 72 12-07-2018, 00:18
Ostatni post: DJSEBA
  Klubbingman_Feat_Beatrix_Delgado_-_Another_Day_Another_Night-CDM-2009-QMI Juzi 4 90 11-14-2018, 21:07
Ostatni post: starmaker
  Manian_-_Welcome_To_The_Club-Promo_CDM-2009-QMI Juzi 2 59 10-27-2018, 11:02
Ostatni post: pauli
  Manian_-_Ravers_Fantasy-WEB-2009-FMC Juzi 3 61 10-27-2018, 11:01
Ostatni post: pauli
  Karaoke_Pirates-Baby_Baby__Get_Away-(RLNTDIGI056)-WEB-2009-UKHx Juzi 1 86 10-22-2018, 23:02
Ostatni post: GudrunUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz PHP Developer addons.