Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Biraytrax - I Miss You - WEB-DE-2012 - BiLDERBERG
#1
Kod:
▄██▄
  ██████                                ▄     ▄▄*▄▄          ░
Ì████▓█¦          ░                   Ì▒¦   ▀  █  ▀         ▒
Ì██▓███¦          ▒                   Ì▒¦                 ░ ▓ ░
  ████▓█         ░ ▓ ░      ▄▄*▄▄     ̦░̦                  █
   ▀██▀            █       ▀  █  ▀    Ì▓ ▓¦              ░▒▓█ █▓▒░
       ▄▄▄▄    ░▒▓█ █▓▒░             ▄██▒██¦                 █
       ▓▓▓▓        █                ▒█¦░▓░Ì█▒              ░ ▓ ░
       ▓███      ░ ▓ ░               █¦░ ░Ì█                 ▒       ▄▄▄▄
       ▓███        ▒                Ì█¦░ ░Ì█¦                ░       ▓▓▓▓
       ████ ▄▄     ░              ▒▄██▓▄▄▄▒██▄▒                      ▓███
      ████████            ▄▄     ░▒████▓▓▓████▒░     ▄▄              ▓███
     ▓████████            ▓█ ▓█████████████████████░ █▓              ▓███
     ████████████▄▄▄    *▄█████████████████████████████▄           ████████
    ██████████████████████████████████▒▒▒▒█████████████████▄▄▄▄▄  ░█████████
    ████████████████████████████████▒▒▒▄▄▒Ì█▒███████████████████████████████
   ███████████████████████████████¦▒▒▒■\/■▒¦▒▒▒██████████████████████████████
  ▓████████████████████████████▒▒¦▒▒▒▒¦/\Ì▒▒▒▒▒ÌÌ▒▀██████████████████████████
  ██████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒■▄▄■▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████████████████
  ████████████████████████████████████▄▄▄▄████████████████████████████████████
  ██▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▀█████▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀███▀▀▀▀████████████████████████████████████
  ██▓▓▓▓╔══╦═╗▒▒▒▒██**▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  ▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████
  ██▓▓▓▓║ ▒│▒║▓▓▓▓*█**▒▒▒▒╔══╦═╗▒  ▒█╔══╦═╗▒▒▒  ▒╔═╦══╗▒▒▒▒▒*███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓
  ███▓▓▓║▒░│ ║▓▓▓▓*█**▓▓▓▓║  │ ║▒  ▒█║  │ ║▒▒▒  ▒║▒│  ║▒▒▒▒▒ *█*▒▒╔═╦══╗▒▒▒▒▒▒
  ████▓▓╠──┼─║▓▓▓▓*█**▓▓▓▓║ ░│ ║▓  ▓▓║ ░│ ║▓▓▓ *▒║░│░░║▒▒▒▒▒ *█ ▒▒║▒│ ░║▒▒▒▒▒▒
  ████▓▓║▒░│ ║▓▓▓▓*█**▓▓▓▓╠──┼─║▓  ▓▓╠──┼─║▓▓▓ *▓╠─┼──║▒▒▒▒▒ *█ ▒▒║░│░░║▒▒▒▒▒▒
  █████▓╚══╩═╝▓▓▓▓****▓▓▓▓║ ░│ ║▓* ▓█║ ░│ ║▓▓▓ *▓║ │░ ║▓▓▓▓▓*** ▓▓╠─┼──║▒▒▒▒▒▒
  ██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓****▓▓▓▓╚══╩═╝▓**▓▓╚══╩═╝▓▓▓ *▓╚═╩══╝▓▓▓▓▓**█*▓▓║░│░▒║▓▓▓▓▓▓
  ████████▓▓▓▓▓▓▓▓*█**▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄█████████▄▄▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓**█*▓▓╚═╩══╝▓▓▓▓▓▓
  ████████▓▓▓▓▓▓▓▓****▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Ì**╔═════════╗**¦▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓****▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  █████████▓██▓▓▓▓****▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓**║▓▓▓▓▓▓▓▓▓║**▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓****▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  █████████▓█████▓****▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓**║▓▓▓▓▓▓▓▓▓║**▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓**█*▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  █████████▓██████****▓▓▓╔══╦═╗▓▓**║▓▓░▓▓▓▓▓▓║**▓╔═╦══╗▓▓▓▓▓****▓▓╔═╦══╗▓▓▓▓▓▓
  █████████▓██████****▓▓▓║▓▒│▓║▓▓**║▓▓▓▓▓▓▓▓▓║**▓║▒│▒▒║▓▓▓▓▓****▓▓║▄│▓▄║▓▓▓▓▓▓
  █████████▒███████***▓▓▓║▒░│▒║▓▓**║▒()▓░▓▓▓▒║**▓║█│█▄║▓▓▓▓▓****▓▓║█│██║▓▓▓▓▓▓
  █████████████████***▓▓▓╠──┼─║▓▓**║▒▓▓▓▓▓▓░▓║**▓╠─┼──║▓▓▓▓▓****▓▓╠─┼──║▓▓▓▓▓▓
  █████████░████████**▓▓▓║▒▄│█║▓▓**║▓▓▓▓▒▓▓▓▓║**▓║█│██║▓▓▓▓▓****▓▓║█│██║▓▓▓▓▓▓
  █████████*█████████*▓▓▓╚══╩═╝▓▓**║▒▓▓▒▓▒▓▒▒║**▓╚═╩══╝▓▓▓▓▓****▓▓╚═╩══╝▓▓▓▓▓▓
  ████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓*█╚═════════╝█*▓▓▓▓▓▓▄▓▓▓▓▓****▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ███████████████████████▓▓▓███████████████████████▓▓▓████████**▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ████████████████████████▓█████████████████████████▓▓█████████*▓▄▄▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ████████████████████████▓█████████████████████████▓███████████▓█████████▓▓██
  ████████████████████████░█████████████████████████▓███████████▓█████████████
   ███████████████████████*████████████████▀   ▀████▓███████████░█████████████
   ████████████████████████████████████████ ▓  ░████▓███████████*█████████████
    █████████▀         ▀███████▀   ▀███████ ▓  ░████▓███████████*█████████████
    █████████ ▓  ░█ ▓  ░█▀   ▀█ ▓* ░███████ ▓  ░████*█████████████████████████
    █████████ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓**░███████ ▓  ░██████████████████████████████
    █████████ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█▀      ▓  ░█████████████▀    ▀     ▀████▀
     ██ ▀████ ▓  ░█ ▓  ░█▄   ▄█ ▓  ░█ ▓**░█ ▓  ░█▀         ▀█ ▓  ░██    ░████
     ██  ████ ▓  ░█ ▓  ░███████ ▓  ░█ ▓ *░█*▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██    ░████
     ██   ███ ▓  ░█ ▓  ░█▀   ▀█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓**░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██████████▀
     █    ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█*▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░████████▀
     █    ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓**░█ ▓  ░█ ▓  ░███▀ ▀██
     █    ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██     █
          ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██     █
     █    ███ ▓        ██ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██     █
     █    ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█▄         ▄█ ▓        ▄█ ▓  ░██     █
          ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░▀████████████ ▓  ░▀██████ ▓  ░██     █
          ███▄         ▄█▄ ▓  █▄                         ▄███ ▓  ░██     █
          █████████████████ ▓ ░██████████████████████████████ ▓  ░█      █
          ██████▀         ▀█ ▓        ▀█▀         ▀█▀            ▄█      █
          ██ ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██████████      █
           █ ███ ▓        ██ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓        ▀███       █
           █ ███ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░███       █
           █  ██ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░███       █
           █  ██ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░███       █
           █  ██ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓***     ▄█ ▓        ██ ▓  ░█ ▓  ░██        █
           █  ██ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓**░▀██████ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░█ ▓  ░██        █
           █  ██▄         ▄█▄ **  * ▄█▄     ▄█     ░▄         ▄██        █
           █  ███████████████████████████████████████████████████        █
           █   ██████████████████████████████████████████████████        █
           █    ███████████████▀ ▀██████▀     ▀█████████▀   ▀████        █
           █    ██▀     ▀█████▀    ▀███ █       ███████       ██         █
           █    █  █      ███       ███          █████         █         █
           █    █          ██       ███           ███          █         █
           █    █          ██        ██           ███          █         █
           █    █          █         ██            ██          █         █
           █               █         █             █           █         █
           █    █          █         █             █           █         █
          ██████           █         █             █           █         █
         █████████                   █             █           █         █
        ███   ░░██                   █             █           █         █
        ██    ░░▓█    BiLDERBERG     █             █           █         █
        ██   ░░▓▓█                   █                         █         █
        ███░░▓▓▓█                    █                         █         █
        █  █████         proudly     █   presents:             █         █
        ▀█ ░░██                                                █         █
         ▀████                       █                         █         █
          ██                                                   █         █
          █                                                    ██▄     ▄██
          █ █         Biraytrax  ─  I Miss You                 ████████████
          █                                                    ████████████
          █                                                    ████    ████
          █                                                    ██      ░░██
          █         Artist...:   Biraytrax                     █      ░░░▓█
          █         Title....:   I Miss You                    █ █████░░░▓█
          █                                                    ██    ░█░▓██
          █         Label....:   Fresh Pool Media              █     ░░████
          █         Genre....:   Dance                         █   ░░░▓███
          █         Quality..:   320 kbit/ 44,1 kHz            ██░░░░▓███
          █         Source...:   WEB                           ▀██████ ░█
          █         Ripdate..:   May-01-2012                    ████ ░▓██
          █         URL......:   http://www.junodownload.com    █▀ █████
          █         Tracks...:   02                             █   ███
          █                                                     █ █  ██
          █         Tracklist:                                  █     █
          █                                                     █     █
          █         01.I Miss You (Radio Version)        03:35        █
          █         02.I Miss You (Original Mix)         05:00  █     █
          █                                                           █
         ███                                             19,7 MB      █
         ███                                                          █
         ████       Notes:                                            █
        ██████                                                        █
       ███  ░███                                                      █
       ██  ██████   As usual: ENJOY AND BUY THIS TRACK IF             █
       ████    ░█   YOU LIKE IT!                                      █
       ███    ░░██                                                    █
      ████  ░░░▓▓█  Greetz fly out to:                               ███
      ██  █░░░▓▓██  PBS, THE, STARS,                                █████
      █    █████▓█  QcK & phunk 4 this nice ascii                  █████████
      █      ░░▓▓█  and our Friends.                             ▄████     █
       █   ░░░▓▓██                                             ▄███████    ░██
       ███░░▓▓███                                             █████    ███░░▓█
       █████████    Personal BiLDERBERG Notes:               ███       ░░░█▓███
        ████████                                             ██       ░░░░░████
        ████▀██     To David Rockefeller,                    ██   ████░░░░▓████
         ██   █     to the Rothchilds' representatives here, ██  ███████░▓▓████
         ██ █ █     to the Queen of the Netherlands,         ███ ███    ███████
          █   █     to all of you, we tell you                ████     ░░░████
          █   █     you are not our queens,                    ██     ░███▓███
          █   █     you are not our kings,                     ██    ████████
          █         you are not our gods.                       ██  █    ░███
          █                                                     ████    ░░░██
          █         We do not belong to you.                     ███   ░░░▓██
          █                                                      ████░░░▓▓██
          █         We are not your slaves.                      ██  ██████
          █                                                      ███ ░░██▀
          █         We stand as free humans have stood            ███████
          █         since the beginning of time against            █████
          █         the strong men, against the thugs,              ███
          █         against the bullies.                             █
         ██                                                          █ █
         ██         We are here telling you we will resist           █
         ██         the new world order.                             █
         ██                                                          ██
        ████        We will defeat your world government.           ████
      ███████       We will defeat world taxation.                 ██████
     ███  ░███      We will defeat your control grid.             █ █  ░██
     ██  █████▄                                                 ▄██████░▓█▄
     ████    ░█▄    God is on our side.                        ▄██    ░█████
     ███    ░░▓█                                               ██    ░░▓█████
    ████   ░░▓▓█                                               ██   ░░░▓█████
   ███  █░░▓▓▓██                               Alex Jones      █ █░░▓░▓█░░████
   ██    █████░█                                               ██ █████ ░░▓███
  ███      ░░░▓██                                              ██      ░░░▓███
  ████    ░░▓▓███                                              █ █  ░░░░▓▓█████
███  ██░░▓▓████                                               █ ███░░▓▓██░░███
██     ████░░░██                                              ██   ████  ░░▓██
██        ░░░▓██                                              ██       ░░░░▓██
██       ░░░▓▓███                                            ███      ░░░░▓▓██
  ██  ░░░░░▓▓▓█ ███     ▄█████████▄          QcK & phunk     █████ ░░░░░░▓▓███
   ████░░▓▓███  ░██▄  ▄██████   ██████████▄                ▄███   ███░▓▓▓▓██▀
    ███████   ░░▓██████████     ░░███████████████Production███    ░░███████
       ████░░░░▓██████████      ░░▓███ ░██████████████████████░░░░░▓▓████▀
          ████████████████     ░░▓▓██  ░▓██████████████████████░░░▓███▀
                     ▀█████ ░░░░▓▓████░▓███▀    ▄      ▀▀████████████
                       ▀█████▓▓▓█████████      ███
                          ▀██████▀              ▀


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  DJ eRRe - I Miss You II 23.09.2017 II RGMusic dreade 1 112 09-17-2017, 11:34
Ostatni post: James C.
  Miss Teria - Shout Out To My Ex (Basslouder Remix) DeadMan 3 673 12-26-2016, 12:47
Ostatni post: Restless
  DJ G4bby feat. Miss Destiny - Do You Believe 2k17 || 6.01.2017 || Hands Up Freaks Restless 4 382 12-25-2016, 01:17
Ostatni post: Nexoss
  Miss Billions - Million Reasons || 16.12.2016 || Lucky 8 Restless 1 342 12-20-2016, 02:28
Ostatni post: BarthezJumper
  DJ G4bby & Miss Destiny - Do You Believe 2k17 (Basslovers United & Alari Remix) Smirnoff 0 248 12-02-2016, 12:09
Ostatni post: SmirnoffUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.