Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jan_Wayne-Only_You-Vinyl-2002-MTC
#1
Jan_Wayne-Only_You-Vinyl-2002-MTC
[Obrazek: hbm3rqau4cdc.jpg]

Kod:
˛   Ü °±˛˛˛±° °    °±˛±  Ü   °  Üßßß Ű  ˛Ű˛±°°          °°±      °°±˛±°
± Űß   °±±±°  ÜÜŰŰÜ  ±° Ű  ˛±°° ŰÜŰŰß۱ ±˛±°°    ŰßßÜÜÜ   °   °    °±°
°  Űß  °°°°  Ű˛˛˛ŰŰŰ °°   ±±°°  °Ű   ۲ °±°°    °ŰßÜÜÜ ßÜ °  Ü      ° ° °
 ÜŰ  °° ° ± ŰŰŰŰŰß  °  Ü ˛°  Ü  Ű ±  Ű  °°     ۱    ßŰ       ÜÜ     °
ŰŰŰ °       Ű            °° °ŰŰŰŰ  ÜŰŰŰ      ÜÜŰ  °° °Ű  °  °ŰÜ ß °     °
 ß      ßÜÜŰŰ ˛˛±±    ± °   ßŰŰß   ßßßß     ßßßŰŰ    Ű±    °ŰÜ ß  °    Ü  °
°°  ŰßßßŰÜ  Ű  ˛±°°  Ű  Ü ÜÜ ÜÜÜÜŰßßßßßßßßßßßßŰÜŰܱ°ŰŰŰ°  ÜŰŰß ß°° ± °Űß Ű°°
±°° Ű ŰÜÜ ß Ü ±±°°  ŰŰŰ   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜÜ ßßÜŰŰß  ß۲  °°±±˛ Ű°ÜÜßŰ°
˛±° ŰÜ ŰŰŰŰÜ  Ü    ŰŰ°ŰŰ  ßŰŰŰ۲±°°°°°°°°°°°°±˛ŰŰŰŰŰ ß       Ü    ˛Ű °Űß° °Ű°°
˛±   ˛Ü Ű°°ŰŰ  ÜŰ ÜŰ°°°ŰŰ  Ű±°°°°±°±±°°°±±±°°±°±°°±ŰŰ ŰŰŰŰÜÜÜ   Ü   ° °ŰÜ ÜŰŰ
ÜÜŰ ˛Ű Ű°°°°ŰÜŰŰÜŰ°°°°°ŰŰ ŰŰ°°±±±±±±°°±±±±±±±±°±±°±Ű°°°°°°°ŰŰŰÜ  ŰÜ  ŰŰŰ°ŰŰß
Ű۲Ű۱˛ Ű°°Ű°°Ű±°Ű°°°±°°°Ű  Ű±±±±ŰŰ۱±°˛±ŰŰŰŰ۱±±±°ŰŰ°°°°°°°°°°ŰŰ  Ű˛ ßŰß
±ŰŰŰŰ°± Ű°°Űß۱°°°±ŰŰ۱°°ŰŰ Ű۱ŰŰŰßŰ۱±±Űß  ßßßŰŰ°±Ű ÜŰŰŰŰŰŰŰ°°°ŰŰ ß˛±     ˛ŰßÜ
°Ű ß °  Ű°°Ű ۱°°°±Ű ۱±°°Ű  ŰŰß  Ü ۱˛˛Ű ±˛ß Ü ŰŰŰŰ ß     ßßŰŰ°ŰŰŰ ±°° °  ŰÜ°
۱  ° ŰŰ°±Ű ß۱°±Űß Ű۱°°Ű  Ü  ±˛Ű ۱˛±Ű °± Űß°ŰŰ Ü   °°°    ŰŰß   °°°°  ±Ű°ß
˛Ű    Ű°°±Ű  Ű۱ŰŰ Ü Ű±±°ŰŰ ˛˛±±±˛ ۱±±Ű °  Ű°ßß    °°±˛°±˛Ű   Ü۲±°°ß   ˛Ű
 Ű    Ű°±ŰŰŰ  ŰŰŰ ÜŰ Ű±±±°Ű ˛±°°±  Ű±˛˛Ű ° Ű°°°±Ű  °°±ßßß ßßßßßß Ü     ÜŰŰŰ °
Ü˛Ű    Ű±±ŰŰŰ Ü ß  ˛˛ ۱±±°Ű ±°°°° Ű۱˛ŰŰ ° Ű°°±±Ű °±˛Ű °±˛ŰŰŰŰßßß      ß˛Ű° °
 Ű ° Ű۱˛ŰŰŰ ˛±°°±±± Ű۲±±Ű  °°°  Ű۱±Ű    Ű°°±±Ű  °°±ÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜ ßßß ß
Űßß ° ۱±˛ŰŰŰ ±°°°°°° Ű۲˛±ŰŰ °°°  Ű±˛±Ű ° ŰŰ°±±ŰŰÜ  °°±˛°±˛Ű Ü ßß۲±°°°°Ü   °
  °  Ű±˛˛ŰŰŰ  °°°°°° Ű۲˛±±Ű °°°  Ű˛˛˛Ű ° ۲°±±±ŰŰ    °±°°  ÜŰŰŰÜÜ ßßŰ°°°°
±˛ ± Ű۱˛˛ŰŰŰŰ °°°°°° Ű۲˛±ŰŰ °°  Ű۲±˛Ű   ۲±±°˛ŰŰŰÜ       ÜŰ۲ŰŰŰŰŰ ßßŰ°  °
±  ˛ ŰŰ۲˛˛ŰŰŰ  ±°°±  Ű۲˛±ŰŰ °°  Ű˛˛˛˛ŰŰ Ű۲°±±˛˛˛ŰŰŰŰŰÜÜÜŰŰ۲˛˛˛˛ŰŰŰß Ű  °°
° ˛ß ŰŰ۱˛˛ŰŰŰŰ ±±°  ŰŰ۲˛ŰŰŰ  °  Ű˛˛˛˛˛Ű Ű۲±±˛±±˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ Űß °
° Ű ŰŰŰŰ۲˛˛ŰŰŰ  ˛±  ŰŰ۲˛ŰŰŰŰ ° Ű۲˛˛±˛Ű  Ű˛±°±˛˛±˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ  Ü   ŰŰÜ
 Ű ŰŰŰŰŰŰ۲˛ŰŰŰ  ß ŰŰ۲˛ŰŰŰŰŰ ° ۲˛˛˛˛˛ŰŰ Ű۲±±±˛˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰß  ß  °ŰÜ ß
 Ű ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ŰŰ  ŰŰ۲˛ŰŰŰŰŰŰ   ۲˛˛˛˛˛˛Ű ßß۲˛±±±±±±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ   ß  Ű± ß
 Ű ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß  ßŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰ  Ű۲˛˛˛˛˛ŰŰŰ ßŰ۲˛˛±±±±±±˛˛±±˛˛˛ŰŰŰ  Ű  ŰŰŰ
 ŰÜ ŰŰŰŰßß        °  ßßŰŰŰŰŰŰŰ   ŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰ  ßßŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰß   ˛  ß۲
  Ű ß ÜÜ ÜÜ Ü Ü          ßßßßßß    ßßßŰŰßßß  °     ßßßßŰŰŰßßß    °° ±
  ßßßßß                                                                Ü
 ˛Ü ߲ °±˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲±° MEET TECHNO CREW PRESENTS °±˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲±° ˛ß ܲ
  ±Ü ß ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ß Ü±
   ±Ű  ˛ ł                                                     ł ˛  Ű±
 ° °˛Ű Ű ł ARTiST...[ Jan Wayne                                ł Ű Ű˛° °
 ±  ±Ű Ű ł TiTLE....[ Only You                                 ł Ű Ű±  ±
 ˛  °Ű Ű ł LABEL....[ Kontor                                   ł Ű Ű°  ˛
 Ű°  ˛ Ű ł GENRE....[ Trance                                   ł Ű ˛  °Ű
 Ű±  ± Ű ł REL.DATE.[ Jul-05-2002                              ł Ű ±  ±Ű
 Ű˛° ° Ű ł SOURCE...[ Vinyl                                    ł Ű ° °˛Ű
  ۱   Ű ł ENCODER..[ Lame 3.93 Full Stereo                    ł Ű   ±Ű
 Ü ß±  Ű ł QUALiTY..[ 192kbps / 44,1/ Full Stereo              ł Ű  ±ß Ü
 ˛Ü ߲ Ű ł SiZE.....[ 17,7 MB                                  ł Ű ˛ß ܲ
  ±Ü ß Ű ł TRACKS...[ 02                                       ł Ű ß Ü±
   ±Ű  Ű ł SUPPLiER.[ -=Trip O Matic=-©MTC Crew                ł Ű  Ű±
 ° °˛Ű Ű ł COVERS...[ YES [ ] NO [x]                           ł Ű Ű˛° °
 ±  ±Ű Ű ł                                                     ł Ű Ű±  ±
 ˛  °Ű Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű Ű°  ˛
 Ű°  ˛ Ű۲±°                                                 °±˛ŰŰ ˛  °Ű
 Ű±  ±  ßß °                   TRACKLiST                     ° ßß  ±  ±Ű
 Ű˛° ° °   °                   ůůůůůůůůů                     °   ° ° °˛Ű
  ۱   ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ±   ±Ű
   ß±  ˛ łNr. TRACK                                      TiME: ł ˛  ±ß
    ߲ Ű łůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůł Ű ˛ß
     Ű Ű ł01ł Jan Wayne-Only You__Club Mix             ł 06:31 ł Ű Ű
     Ű Ű ł02ł Jan Wayne-Only You__Dub Mix              ł 06:22 ł Ű Ű
    °Ű Ű ł  ł                                          ł _____ ł Ű Ű°
    ±Ű Ű ł  ł                                    TOTAL:ł 12:53 min ۱
 ° °˛Ű Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű Ű˛° °
 ±  ±Ű Ű۲±°°°                                             °°°±˛ŰŰ Ű±  ±
 ˛° °˛  ßß   °                RELEASEiNFO                  °   ßß  ˛° °˛
 Ű±  ± °     °                ůůůůůůůůůůů                  °     ° ±  ±Ű
 Ű˛° ˛ ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ˛ °˛Ű
  ßß ± ˛ ł                                                     ł ˛ ± ßß
   °±˛ Ű ł                                                     ł Ű ˛±°
 ˛Ü ߲ Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű ˛ß ܲ
  ±Ü ß Ű۲±°°°                                             °°°±˛ŰŰ ß Ü±
   ±Ű   ßß   °                 GROUPNEWS                   °   ßß   ۱
 ° °˛Ű °     °                 ůůůůůůůůů                   °     ° ۲° °
 ±  ±Ű ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ۱  ±
 ˛  °Ű ˛ łŰ ° ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ° Űł ˛ Ű°  ˛
 Ű°  ˛ Ű łŰ ° ł     <<<   MeeTTechno Crew 2002   >>>      ł ° Űł Ű ˛  °Ű
 Ű±  ± Ű łŰ°± ł                                           ł ±°Űł Ű ±  ±Ű
 Ű˛° ° Ű łŰ˛  ł  We greet all high-quality groups in the  ł  ˛Űł Ű ° °˛Ű
  ۱   Ű łŰ   ł mp3-scene that release the music we love! ł   Űł Ű   ±Ű
 Ü ß±  Ű łŰ ° ł                                           ł ° Űł Ű  ±ß Ü
 ˛Ü ߲ Ű łŰ°± ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ ±°Űł Ű ˛ß ܲ
  ±Ü ß Ű łŰ˛ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲ۳ Ű ß Ü±
   ±Ű  Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű  Ű±
 ° °˛Ű Ű۲±°°°                                             °°°±˛ŰŰ Ű˛° °
 ±  ±Ű  ßß   °                  CONTACT                    °   ßß  Ű±  ±
 ˛  °Ű °     °                 ůůůůůůůůů                   °     ° Ű°  ˛
 Ű°  ˛ ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ˛  °Ű
 Ű±  ± ˛ łŰßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßŰł ˛ ±  ±Ű
 Ű˛° ° Ű łŰ °          FiND US ON EFNET iN #MTC             ° Űł Ű ° °˛Ű
  ۱   Ű łŰ°±        www: www.meet-techno-crew.com          ±°Űł Ű   ±Ű
   ß±  Ű łŰ˛ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲ۳ Ű  ±ß
    ߲ Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű ˛ß
     ß Ű۲±° °  °    °   NFO By AyLieN/cRO 2oo1   °     °  ° °±˛ŰŰ ß
        ßß
https://mega.nz/file/0m4ASSzZ#rLpqThEvII...vMJOcNoGKY[-] 2 użytkowników podziękowało xplode za ten post:
  • 2h8tthhf7i0, DJ Graco


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Velvet_-_China_In_Your_Hands-WEB-2002-iDC DJSEBA 0 276 06-03-2023, 03:03
Ostatni post: DJSEBA
  Chris_Deelay_and_Pinball_and_Topmodelz--Only_You-(AQL486)-WEB-2023-OMA DJSEBA 0 340 04-21-2023, 00:17
Ostatni post: DJSEBA
  Megara_Vs_DJ_Lee-Full_Intention-CDM-FLAC-2002-MAHOU MINGLESS 0 353 04-06-2023, 10:32
Ostatni post: MINGLESS
  The_Mackenzie_Feat_Jessy-All_I_Need__Remixes-Vinyl-2001-UTE MINGLESS 0 617 12-18-2022, 13:03
Ostatni post: MINGLESS
  Scooter-The_Logical_Song-CDM-FLAC-2002-WRE MINGLESS 1 561 11-13-2022, 04:39
Ostatni post: woniuzhizaoUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.