Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Master_Blaster-Hypnotic_Tango-Promo-CDM-2003-dMp
#1
Master_Blaster-Hypnotic_Tango-Promo-CDM-2003-dMp
[Obrazek: dlms4dufibll.jpg]

Kod:
       ÜÜÜ
                                  °˛    ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ      °°
        Ü             ŰÜ          °˛   ÜŰŰ°  °±Ű۲°°±ŰŰ    ˛°    ÜŰŰÜ
       ß°ß             ŰÜ         ˛  ŰŰŰŰ۲°  °±Ű۲°°±Ű   ˛°˛    Ű°ŰŰŰ
               Űß      ˛Ű˛          Ű۲°°±Ű۲°  °Ű˛° ±ŰŰ ˛˛˛    ÜŰ  ÜŰ
             °Űß       ÜŰÜ      ˛ ˛ Ű۲°  °Ű۲° °Ű۲ °±Ű  ˛   ŰŰŰ   Ű
        ÜŰŰÜ Ű°   °°  ŰŰŰŰ        ˛  Ű۲° °ŰŰŰ۲°°°  °±Ű  ˛  ŰŰ°Ű   Ű
        ŰŰ°ŰŰß    °   ˛ŰŰß       °    ß۲°           °±ŰÜ ˛  ßŰŰ   ÜŰ
        ßßß      ˛˛   ßß        ˛˛°°°  Ű۲°          °±ŰŰ ˛      ŰŰ°Ű
               ˛˛˛     ˛˛˛  ˛˛˛°˛˛  ˛˛  Ű۲°         °±ŰŰ        ßŰŰŰ
  Ü                                     Ü۲°         °±ŰŰŰŰŰŰŰŰÜ   °
 ß°ß        ÜÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲°                 °˛ŰŰ
            ŰŰŰŰŰŰŰŰ۱ŰŰ۲°  °±Ű۲۱ŰŰŰŰŰ۲°                  °˛ŰŰ
            ßŰŰŰ۲°   °±Ű۲° °ŰŰ۲° °±ŰŰŰ۲°°                 °˛ŰŰ
             ŰŰŰŰ۲°  °°Ű۲° °ŰŰŰ۲°°±ŰŰŰŰŰŰŰŰ°°   °°˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ
             Ű˛ŰŰŰ۲˛° °±°Ű۲°°±°Ű۲° °˛ŰŰŰŰßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰß           Űß
   ÜŰŰÜ°     ۲°°ŰŰŰ۲° °±˛ŰŰ۲˛ŰŰŰŰ°ŰŰ°ŰŰŰß                      ±Ű°     ÜÜÜ
  ÜŰ °ŰÜ     ŰŰ°° °ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßßßßßßßß                     ŰŰŰŰŰß      ß°ß
  ŰÜ   ŰÜ  ˛ ۲˛Ű°    °˛Űßßß            ˛    ÜÜÜ              ŰŰ±Ű Ü
   ŰÜ   ŰÜ   Ű۲°     °˛Ű                 ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ             ß°ß
    Ű° ŰŰŰ   Ű۲°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ               ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ
   ŰŰŰ Ű°Ű ˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ               ßŰŰ۲°ŰŰŰŰŰÜ                 xmr!
   °ŰŰ     ˛ ŰŰŰŰ۲°°   °˛ŰŰ               ŰŰŰ۲° ŰŰŰŰŰŰŰŰÜÜ
           ˛  ŰŰ۲˛°     °˛ŰŰŰÜ    ŰŰŰÜ    ŰŰŰŰ˛Ű  °ŰŰ°°°˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ
      °°   ˛˛  ŰŰ۲°     °˛˛ŰŰŰŰŰÜ  ŰŰŰŰÜÜŰŰ۲°±˛˛ŰŰ  °˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛ŰŰŰŰ
 ˛˛   °˛˛   ˛˛ ŰŰ۲°°   ŰŰŰ۲۰°ŰŰŰŰŰŰ°°ŰŰŰŰŰŰ°° ±±±°˛ŰŰ۲˛˛°°° °ŰŰŰŰ       °
  ˛      ˛°  °  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۱±±ŰŰ°   ° Ű°°Ű˛˛˛°°ŰŰ° °°˛Ű۲˛°         °ŰŰŰŰŰŰ  °
          °°°˛˛ ŰŰŰŰ۲۰°     ŰŰŰ       °Ű۲˛°°ŰŰŰ°˛Ű˛°°°°         °˛˛Ű     °
      °°˛˛˛˛˛   ßŰ۲°°±±˛˛°±Ű           °°Ű۲۰°°°±˛˛°°            °˛Ű
    °°°˛˛˛     ÜÜŰ۲°Ű˛˛± ŰŰŰŰŰ۱          Ű˛°  Ű۲˛°°             °˛Ű ÜŰÜ
˛°°˛˛      ŰŰŰŰŰŰŰŰ°°Ű±± ˛ŰŰŰŰ°ŰŰŰ۱       ۲ŰŰ۲۲˛°              °˛Ű ß°ŰÜ °
     ÜŰŰŰŰŰ۲ŰŰŰ۲°±˛± ±ŰŰŰŰ      ±Ű          Ű۲۰°°             °°˛Ű    ŰÜ Ü
   ŰŰŰŰ۲Ű۱°˛ŰŰ۲°°˛˛ŰŰ۲  ˛ŰŰŰ۲             ˛  °     Ű          °˛Ű    ŰŰŰŰŰ
ÜÜŰŰ۲° °˛ŰŰŰ°°˛ŰŰ۲°°Ű۲ °±° ŰŰ ˛ŰŰŰ                   Ű۲     ŰŰ   ˛Ű    °ŰŰŰ
ŰŰŰŰ۲ŰŰ°˛Ű۲° °ŰŰ۲˛°°°±±ŰŰ°ŰŰŰ۲                       ŰŰŰŰ   ۲ Ű ŰŰ
ŰŰŰ۲°ŰŰ°ŰŰ۲°  °˛Ű۲˛˛°°±±±˛Ű± ۱ŰŰŰŰ                            ŰŰ Ű  ÜÜÜ
˛ŰŰŰ۲°Ű°ŰŰŰŰ˛Ű Ű°˛ŰŰŰ۲°°Ű±   ˛Ű    Ű˛                   ÜŰŰŰŰÜÜ    ŰŰŰŰŰß  ˛
˛ŰŰŰ۲° °˛ŰŰ۲°   °°˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°      ˛Ű                ŰŰŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰÜ ÜÜ    ˛˛
°˛ŰŰŰ۲°°°˛ŰŰ۲° °°°˛˛˛ŰŰ   ŰŰ                           Ű۲۲˛˛±±ŰŰŰ ŰŰŰŰ °°
Ű°˛ŰŰŰ۲°°˛ŰŰŰ۲°˛ŰŰŰŰŰŰ                                  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    °°
Ű  °˛ŰŰ۲°°˛ŰŰŰŰŰŰŰ      °°°°                              ŰŰŰŰŰŰŰ۲˛ŰŰ  ˛˛
°Ű  °˛ŰŰŰ۲ °˛ŰŰŰŰ      °°°°°   °°˛ŰŰŰŰŰ  ŰŰŰŰŰŰ۲˛°              °ŰŰ   ˛˛ ÜŰÜ
°Ű ŰŰ °˛˛Ű۲ŰŰ      °°°°°°°°°°°°°˛ŰŰŰŰ۲ŰŰ°°˛˛˛ŰŰŰ۲˛°     ŰŰ  °°˛˛Ű   ˛   Ű°Ű
°   °°°˛ŰŰŰŰŰ  °°°°°°°°    °°˛˛ŰŰŰŰ    ŰŰ۲ŰŰŰŰ۲ŰŰ۲°  Ű   °°ŰŰŰŰŰß      ÜŰ
ŰŰ  °Ű˛Ű           ° °°˛˛ŰŰ۲ŰŰŰŰŰ       ŰŰŰŰ۲°°°°˛˛Ű˛°°Ű°°˛ŰŰ        ŰŰŰŰ
ŰŰŰŰ°˛Ű   °°°°°°°°°°°°°˛ŰŰŰŰŰŰŰ            Ű۲ °°Ű°°˛˛ŰŰŰŰŰŰŰ    ˛˛˛   ŰŰŰŰ
˛ŰŰŰŰŰŰ °°°°°°° °°°˛˛˛˛˛Ű                    ŰŰ۲˛ŰŰŰŰŰ۲˛˛ŰŰ    ˛°
˛°°°ŰŰ   °°  °°°°°˛˛˛ŰŰŰß                      ŰŰŰŰŰŰ۲°°°°°˛Ű    °˛        Ü
۲°ŰŰ   °°°°°°°°°˛˛ŰŰ                            ŰŰŰ۲°Ű  °˛ŰŰŰŰ  °°       ߲ß
Ű˛Ű    °°°°° ° °°˛Űß        ° °                    Ű۲˛° °˛ŰŰŰŰŰŰÜ ˛˛  °
ŰŰ ˛˛˛  °° °            °   °°    °                                ˛˛°°°°
Ű  ˛˛˛˛˛°˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛  °° °°˛˛˛˛˛°˛˛˛°°°   °° ˛˛˛˛˛˛˛˛˛°˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛°°˛˛˛°°°°°˛°
 °°              ˛˛°°°˛°°°˛         ˛˛°°    °˛˛      °˛˛                   ˛˛˛
 ° ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ    ˛˛˛˛°˛ ŰŰŰŰŰŰŰ  ˛˛°°°°˛°˛ ÜŰŰŰŰŰ  ˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°   ˛°
˛˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    ˛°˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰ  ˛˛°°˛˛˛ ÜŰŰŰŰŰŰ° ° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ˛°
˛ ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛°˛˛  ÜŰŰŰŰŰŰŰ° ° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°
˛˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ˛˛˛  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°
˛˛    ŰŰŰŰŰ°°°°°°°ŰŰŰŰŰŰ°  ° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  °  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ˛   ŰŰŰŰŰ°°°°°°ŰŰŰŰŰŰŰ°
°˛˛ ŰŰŰŰŰŰ°      ßŰŰŰŰŰŰ° ˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°   ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛° ŰŰŰŰŰŰ°     ŰŰŰŰŰŰ°
°°˛˛ ŰŰŰŰŰŰ° ˛˛°˛˛ ŰŰŰŰŰŰ°   ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛  ŰŰŰŰŰ°    ÜŰŰŰŰŰŰŰ° ˛
°°˛  ŰŰŰŰŰ°  ˛°°˛ ÜŰŰŰŰŰ°   ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ˛˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ˛°
°˛ ŰŰŰŰŰŰ° ˛°°˛˛ ŰŰŰŰŰŰ° ° ŰŰŰŰŰŰ°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°ŰŰŰŰŰ°  °° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°° ˛°°
°° ŰŰŰŰŰŰ° ˛˛˛  ÜŰŰŰŰŰŰ° ˛ ŰŰŰŰŰŰ°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ° ŰŰŰŰŰ°  °  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°  ˛°°
˛˛ ŰŰŰŰŰ°      ŰŰŰŰŰŰŰ°    ŰŰŰŰŰŰ° ŰŰŰŰŰŰŰ°° ŰŰŰŰŰŰ°  ° ŰŰŰŰŰŰ°°°°°°°°   ˛˛°°
˛  ŰŰŰŰŰ°  ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛ ŰŰŰŰŰŰ°   ŰŰŰŰŰ°   ŰŰŰŰŰŰ° ˛˛ ŰŰŰŰŰŰ°        °°° ˛
˛ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛˛ ŰŰŰŰŰŰ° ˛ ŰŰŰŰ°    ŰŰŰŰŰŰ° ˛˛ ŰŰŰŰŰŰ° ˛˛°˛˛˛°˛˛˛
°° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°  ˛°˛ ŰŰŰŰŰŰ° ˛  ŰŰ°  ˛ ŰŰŰŰŰŰŰ° ˛  ŰŰŰŰŰŰ° ˛°°      ˛
° ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°°    °°˛ ŰŰŰŰŰ°  ˛˛  °  ˛˛ ŰŰŰŰŰŰŰ° ˛ ŰŰŰŰŰŰ°  ˛°˛°
°  °°°°°°°°°°°          ˛   °°°°              °°°°°°     °°°°°   ˛     RoxXx
                                                                ˛   The Scene..!!
  Ü Ü
  Ü Ü
  Ü Ü          Dynamic Music Productions proudly presents:
  Ű Ű
  ˛ ˛
  ˛ ˛
  ° °           ARTiST...: master blaster
  ° °           TiTLE....: hypnotic tango CDM
  ˛ ˛           LABEL....: n/a
  ˛ ˛           GENRE....: Trance
  Ű Ű           REL.DATE.: Dec-20-2003
  Ű Ű           SOURCE...: CDDA
  Ű Ű           ENCODER..: dBpowerAMP
  Ű Ű           QUALiTY..: 192kbps / 44.1kHz / Full Stereo
  Ű Ű           SiZE.....: 40,10 MB
  ˛ ˛           TRACKS...: 06
  ˛ ˛           SUPPLiER.: Team dMp
  ± ±           COVERS...: no [x] yes [ ]
  ± ±
  ° °
  ° °                             ÜŰŰŰŰŰÜÜ
  ˛ ˛                      ÜŰŰŰŰŰŰŰ°°°°ŰŰŰŰŰŰÜ  ÜŰŰŰŰÜÜ   °  ÜŰ
  ˛ ˛      ÜŰÜ       °    Ü۲˛ŰŰ°°        Ű°˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜ °°  Ű        ŰÜ
  Ű Ű      Ű ŰŰŰ   °˛˛ ŰŰŰŰ۲°°     ÜŰŰ   °°ŰŰ۱۲° °ŰŰŰ ˛˛ ÜŰ         ŰÜ
  Ű Ű     Ű   ÜŰ   °° ŰŰŰŰ°ÜÜ      ÜŰß ÜÜ  ˛Ű˛˛ŰŰ۲°ŰŰŰ ˛°  ŰÜ  °       Ű
  Ű Ű  Ű°ŰŰ   Ű    °  Ű۲ÜÜŰ     ÜŰŰŰŰŰß     Ü   ˛ŰŰß   ˛°  ŰŰŰŰ  °    °Ű
  Ű Ű  ŰŰŰ°  ŰŰ   °˛  ß۲ ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ßŰŰŰÜ ŰŰŰŰŰŰŰ˛Ű    ˛˛  °ŰŰŰ      ŰŰŰŰ
  Ű Ű       ŰŰŰ  °˛    Ű˛°ŰŰ۲°°˛°°ŰŰ        °°°ŰŰŰŰŰŰŰ              ŰŰŰŰß
  ŰÜŰÜ                Ü۲۲˛˛ŰŰŰŰŰŰŰß    ŰŰŰ     °°°Ű۲ŰŰŰ
   ßßŰŰ۲˛ŰŰÜÜ      ÜŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰß    ŰŰß          °°°˛ŰŰ   ÜÜŰŰŰ۲˛˛°°°ŰŰÜÜÜ
                  ۲˛°°   ßßŰŰŰß      ÜŰß               °°˛Ű               ßŰßŰ
           ˛     ÜŰŰŰŰ ŰŰŰŰ        ÜŰŰŰ               °°˛˛˛  °    ÜŰÜ       Ű Ű
          °˛ ÜŰŰŰ۲°°     ßŰŰŰŰŰß                °°˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ  °  ÜŰ°ŰŰŰ     Ű Ű
          °°  ß۲˛°Ű۲°                           °°°˛ŰŰŰŰŰŰŰ    Ű    Ű     Ű Ű
           °°  ßŰŰŰ۲°°   °    °               ˛ŰŰŰŰŰŰ°˛ŰŰŰŰŰÜ ŰŰŰ   Ű  °   Ű Ű
            °°˛ Ű۲˛°°°°°   °°               ˛˛°°°°     °°°˛ŰŰ ŰŰ°   Ű      Ű Ű
              ˛˛ ßŰŰŰŰ۲˛   ŰŰŰ۲˛ ˛˛ŰŰ۲˛°°˛ŰŰ۲˛°°     °°˛ŰŰ     Ű°Ű      ˛ ˛
               ˛    °ŰŰŰ۲ŰŰ۲  ŰŰŰŰŰŰ۲  °°°°˛Ű۲°°    °°˛˛ŰŰ     ŰŰŰ      ˛ ˛
                   Ű۲˛˛°°  Ű˛˛ Ű°°°°    °°° °˛Ű˛˛±°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰß              Ű Ű
                                               ßßßßßß                       Ű Ű
                                                                            Ű Ű
                                                                            Ű Ű
                           [ T R A C K . L I S T I N G ]                    Ű Ű
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ± ±
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
  track  title                                                  time        Ű Ű
                                                                            ± ±
  01.hypnotic tango__original_radio_mix                         [02:56]     ° °
  02.hypnotic tango__original_house_mix                         [05:09]     ° °
  03.hypnotic tango__club_mix                                   [05:38]     ° °
  04.hypnotic tango__klubbingman_club_mix                       [07:05]     ° °
  05.hypnotic tango__pez_tellerr_vs._northstarz_radio_mix       [03:24]     ° °
  06.hypnotic tango__pez_tellerr_vs._northstarz_remix           [05:36]     ° °
                                                                -------     ± ±
                                                                 29:48 min  ˛ ˛
                                                                40,10 mb    ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ± ±
                                                                            ± ±
                                                                            ± ±
                                                                            Ű Ű
                                                                            Ű Ű
                                                                            Ű Ű
                                                                            ± ±
                                                                            ± ±
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ° °
                                                                            ° °
                                                                            ° °
                                                                            Ű Ű
                                                                            Ű Ű
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ˛ ˛
                                                                            ° °
                                          ÜŰÜŰŰÜŰŰŰÜ                        ° °
                                          Ű   ŰŰ ÜŰŰÜ                       ˛ ˛
                                          ßŰ  ŰŰ Ű   ŰÜ                     ˛ ˛
                                         ÜŰŰŰ        ˛Ű                     ˛ ˛
                                        ÜŰ        ˛ŰŰŰŰ                     ° °
                            ÜŰ         ÜŰŰŰŰŰŰ°˛ŰŰŰŰ      Ű                 ° °
                            ßŰŰ        Ű˛Ű   Ű ˛Ű        ÜŰ                 Ű Ű
    Ű                Ü       Ű°Ű       Ű˛Ű   Ű°˛Ű        Ű˛                 ˛ ˛
   ÜŰ                ŰŰŰ     ۲ŰŰ      Ű˛Ű   Ű°˛Ű       ˛Ű                  ˛ ˛
   Űß                Ű۲ŰÜ   ۲˛ŰŰ    ÜŰ˛Ű   Ű°ŰŰ   ÜŰŰŰÜŰ °                ° °
 ˛ ۲            ÜŰ   ۲°ŰŰÜ Ű˛˛°°ŰŰÜ Ű˛°˛Ű  ŰŰ˛Ű   ŰŰŰŰŰŰ        ÜŰ        ° °
ÜŰŰŰŰ      Ű       ŰŰÜ  Ű˛°°ŰŰŰ۲˛°˛°ŰŰŰ°°°ŰÜŰ۲˛Ű    ŰŰ۲        ÜŰ         ˛ ˛
ßŰŰŰŰ    ŰŰßŰ       ßŰŰÜŰŰ°°°˛         °°°˛°˛Ű˛Ű˛Ű               ÜŰ°         ˛ ˛
  °    Űß  ŰÜ        ÜŰ°°     ˛ŰŰŰŰŰŰ    °±°°ŰŰŰŰŰŰ    ŰŰŰÜ     ŰŰŰ°        Ű Ű
      Ű°   °Ű  ßŰŰŰŰŰ۲    ˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ°  ˛° ˛˛˛˛˛ŰÜÜŰŰŰ  ŰŰŰŰ  ßŰŰŰ        ° °
      ßŰ   ŰŰ        ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ßŰŰÜ ±Ű±˛˛Ű˛ŰŰŰ ŰŰŰ    Ű              ° °
       ßŰ  ŰŰ°   ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ  ßŰŰܱ˛±˛˛Ű˛˛Ű  Ű   ßŰŰÜ             Ű Ű
      ŰŰŰ  ŰŰ   ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰß     ßŰŰ ˛Ű˛˛˛Ű  ß      Ű             Ű Ű
      ŰŰ°     ŰŰŰßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰß        ßŰ۲˛Ű˛Ű      ŰŰŰŰ             Ű Ű
                  ßŰŰŰŰŰŰŰ  ßßßßßßß            ßŰŰŰŰŰŰ ÜŰŰŰŰ               ÜŰÜŰ
 ÜÜŰŰŰŰ°°°±±˛˛ŰÜÜ  ŰŰŰŰŰŰ                 ÜÜÜÜ    ÜŰ °Űß      ÜÜŰ۲˛±±°°ŰŰŰŰßßß
ŰßŰß                Ű˛°°ßßŰŰŰ      ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰß   ÜŰ  Űß
Ű Ű        ˛        Ű˛°      ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ    ŰŰ  °Ű     °
Ű Ű     ŰÜ   ˛     Ű۲°ÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲°°°±ŰŰ   ÜŰŰ °Űßß       ÜŰŰÜ
˛ ˛      ŰÜ        Ű۲ŰŰŰŰŰŰŰ۲۲°±°±±±±˛ŰÜÜŰŰŰ  °Űß         Ű°ŰŰŰŰ
˛ ˛       ŰÜ       ßŰ۲°ŰŰŰ۲˛˛Ű˛°±˛˛Ű±°ŰŰŰ˛Ű±Ű °Űß     ŰŰŰÜŰ   °Ű
˛ ˛       ˛ŰŰŰŰ      ß۲°°ŰŰŰŰŰŰŰ°°°±±±ŰŰŰ۱۲ŰŰŰŰ      ŰŰŰŰ     Ű°
° °        ŰŰŰß        Ű۲° ßßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ˛Ű˛Ű˛Ű˛Ű±Ű              Űß
° °                     ßŰŰ۲˛°°   ŰŰ۱±ŰŰŰŰ۱˛˛˛Ű           ŰŰŰß
° °                         ßŰŰŰŰŰÜ۲°Ű±Ű±Ű˛˛ŰŰ۲ŰŰ          ßŰŰ
± ±                               ۲˛Ű˛˛Ű±±ŰŰŰŰ۲ŰŰ
± ±
± ±                           [ G R O U P . N O T E S ]
Ű Ű
Ű Ű
Ű Ű         We're lookin for +10MbiT to +100MBiT/Linux Affils & Talented
˛ ˛       Rippers/DJ's/Promo Suppliers. Genres: Trance/Hardstyle/Hardcore &
˛ ˛        Techno/Club/Dance. Find us @ #dMp      EFnet-Chan for contact.
° °
° °                    ...If you like the music, buy it...
° °
Ű Ű
Ű Ű
˛ ˛
˛ ˛       MiP, SND, MTC, SQ, UTE, TGX, UDC, MOD, POW, MiM, NBD, USF, DOC...
˛ ˛        ...and all the other hard working groups putting in their work
° °                         to help the scene prosper..!!
° °
° °
˛ ˛
˛ ˛
˛ ˛
Ű Ű                 dMp.. Simple, Helpful, Quality at its best..
Ű Ű
ŰÜŰÜ
ßßßŰŰŰŰŰ۲˛˛°°°˛˛˛°°ŰŰ۲˛˛±±±˛˛°°°Ű۲˛˛˛˛°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰ°°°°ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜÜÜÜÜ

                        ascii done by xmr^ASCiiANCE 2003
https://mega.nz/file/YmAFxIRL#ecF0-w4WG2...EYK9coFLYA[-] 2 użytkowników podziękowało xplode za ten post:
  • 2h8tthhf7i0, DJ Graco


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Dancecore_Invaderz_-_Galaxy_2.21-(GLD007)-(PROMO)-(WEB)-2021-DIV maiq 0 241 06-28-2021, 14:00
Ostatni post: maiq
  Pulsedriver-Galaxy-PROMO-CDM-FLAC-2003-MAHOU Restless 1 272 05-27-2021, 15:48
Ostatni post: vokz
  VA-Ekwador_Manieczki_Vol_2-2003-ZzZz DJSEBA 1 361 05-04-2021, 15:08
Ostatni post: DJ Graco
  Beat_Factory_-_Take_on_Me_2003-Promo-CDM-2003-NBD Restless 0 475 03-04-2021, 17:18
Ostatni post: Restless
  VA-French_Trance_Vol._01-(060249807348)-FR-2CD-FLAC-2003-WRE RICO03000 0 332 01-17-2021, 10:59
Ostatni post: RICO03000Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.