Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Paffendorf-Be_Cool-UK_Promo-CDM-2002-SND
#1
Paffendorf-Be_Cool-UK_Promo-CDM-2002-SND
[Obrazek: zavv4cssl8hh.jpg]

Kod:
[b]°°°°°                °   °°°°  °°±˛˛±±±°°    °°  °°  °°      °°°°   °°    °°°[/b]
[b]  °°°°        °°     ÜÜÜÜ     °±±˛˛˛˛˛˛±°°°°°         °°°°°    °   °°°  °°°°[/b]
[b]˛    °°°°    °°°   ÜŰŰ۲˛ŰŰŰÜÜ  °°±˛˛±±°°°°         °   °°°°°°°    °°°   °°°[/b]
[b]±˛   °°°°°°°°°°  ŰŰ۲˛˛ŰŰ۲˛˛ŰŰ  °°±±±°°   ÜÜÜÜ   °°  °   °°°°°°   °°°  °°[/b]
[b]±±°°   °°°°°°°  Ű۲˛ŰŰßß ßŰ۲˛ŰŰ °°±±°°  ŰŰŰŰŰ   °°   °°    °°°°°    °°°°°°[/b]
[b]°°±°     °°°°  Ű۲˛ŰŰ  °°  Ű˛˛ŰŰ  °±°°  Ű۲˛Ű   °°°  °°±±°    °°°°    °°°°[/b]
[b]°°°°°  °  °°°  Ű۲˛Ű  °°°  Ű˛ŰŰ  °°°°  ŰŰ۲˛Ű  °°°°   °±˛˛±°   °°°  °   °°[/b]
[b]°°°°°°     °°°  Ű۲ŰŰÜ   ÜŰŰŰŰ  °°°°°°   ŰŰ˛Ű  °°°°°   °±°±±°   °°  °°   °°[/b]
[b] °°°°°  °  °°°  ßŰŰŰŰŰŰÜÜ ßß ÜÜÜ  ° ÜÜ  ßßŰŰ   °°°°°°    °°°°  °°  °   °°[/b]
[b]±   °°°° °°   °°°  ßßŰŰŰ۲ŰŰÜÜ ßŰŰ   ŰŰŰŰŰ ŰŰÜ    °°°°°°°       °  °°  °°[/b]
[b]±± °°°°   °°     Ü °°  ßßŰ۲˛ŰŰ ß  °  Ű˛ŰŰ ßŰŰŰŰŰÜ  °°°±°°°°°°         °°°°  °[/b]
[b]  °°    °°°   ÜŰŰŰÜ °°   Ű۲˛ŰŰ  °°° ۲˛ŰŰ ŰŰŰŰŰŰŰ   °°°°±±˛°°°°°°°°     °°°[/b]
[b]°°°    °°    ŰŰŰŰ ß ÜŰÜ°  Ű۲˛ŰŰ °° Ü۲˛Ű Üß  ßŰŰŰŰ     °°°°°°˛˛±±°±°°°    °°[/b]
[b]°°    °°°°°   Ű۲ŰŰ  °°°  Ü۲˛ŰŰ Ü   ۲˛ŰŰ Ű     ۲ŰÜ °       °°°°°°°±±°°°[/b]
[b]  °°°°        Ű۲˛ŰÜÜÜÜÜŰ۲˛ŰŰ ÜŰÜÜ۲˛˛Ű ÜŰ  ÜÜŰ۲˛Ű °°°°°         °°°°°°°[/b]
[b]°°°°  ÜÜŰŰŰŰÜÜ  ßŰŰ۲˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ Ü˛˛˛˛˛˛˛Ű ÜŰŰŰŰ۲˛˛˛ŰŰ  °°°°°°°°°°°      °°°°[/b]
[b]   ÜŰ۲˛±°°ŰŰŰŰ   ßŰŰŰŰŰŰßß   ßŰ۲˛ŰŰß Ü۲˛ŰßŰŰŰŰŰß   °°°°               °°°[/b]
[b]ÜÜ Ű۲±ŰßßßŰŰŰŰŰ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßß ÜÜ  ßßŰß  ßßÜÜŰ ÜÜ     ÜÜÜÜ  ÜŰŰŰŰÜÜ  ÜÜÜ[/b]
[b]   ŰŰ°Ű  °   ŰŰŰ      °°° ÜÜ   °°  ÜÜÜ ŰÜ     ßŰŰ°Ű ŰŰŰŰŰÜÜ     Ű۱±˛˛˛ŰŰÜ[/b]
[b]˛˛±  ŰŰŰŰÜ   ßŰŰ ÜŰŰŰŰÜÜ   ŰŰŰŰ °° ŰŰŰŰ ßŰŰŰ    ŰŰ°Ű ßŰ۲˛˛ŰŰÜ  Ű۱˛Űßß۲˛ŰŰ  °[/b]
[b]˛±°°  ßŰŰŰŰŰÜÜ  Ü۲ŰŰ۲ŰŰŰ  ˛ŰŰ °°  Ű˛ŰŰ ß˛ŰŰÜ   ۱ŰŰ ŰŰŰ۲˛˛ŰŰ ßŰ±Ű    ßŰŰŰß °[/b]
[b]˛°  Ü   ßßŰŰ°ŰŰ ßŰß  ßß۱ŰŰ ßŰ  °°° ß۲ŰŰ ˛˛ŰŰÜ  ŰŰ±Ű Ű˛ŰßŰ۲˛ŰŰ ŰŰ˛Ű  ßŰŰß  °°[/b]
[b]±  ŰŰŰÜÜ   ß۱ŰŰ   ÜŰÜ ßŰ°ŰŰ Ű  °°°  Ű±˛Ű ˛ŰŰŰŰŰ ßŰ±Ű Ű˛Ű  ß۲±ŰŰ Ű۲ŰÜÜ    °°°[/b]
[b] Ű۱°ŰÜ  ÜŰ۱˛ŰŰ  ßß  ŰŰ°ŰŰ ŰŰ  °  Ű۱Űß ˛Ű ßŰŰŰÜŰ˛Ű ßŰŰ   ß۲±ŰŰ ßßŰŰŰŰŰÜ  °°[/b]
[b]°  Ű۱°ŰŰŰŰ۱˛ŰŰ ÜŰÜÜÜŰŰ°ŰŰ Ü˛ŰŰÜÜÜŰŰ°˛Ű ˛±Ű  ßŰ۲˛˛ŰŰ ßŰŰ   ß۱±ŰÜ    ß۲ŰŰ  °[/b]
[b]   ŰŰŰ°°±˛ŰŰŰß ÜŰ۲˛±±°ŰŰ  ßŰ۱±°°°±ŰŰ Ü°±Ű    ßŰ۲˛ŰŰ ßŰÜÜÜŰ۱ŰŰ ÜÜ   ß۲ŰŰ °[/b]
[b] °   ßßßßßß      ßßßßßßß  °  ßßŰŰŰŰŰß ÜŰ°°ŰŰ °   ßßŰŰŰŰ ßŰŰ°°±ŰŰ Ü۲ŰÜÜ۲±ŰŰ[/b]
[b] °       °°°°°°°   °°°°°°°°°°°         ßßŰŰŰ °°°   Ü ßßŰÜ ŰŰßßß Ü۱±±°°±±ŰŰ[/b]
[b] ±      °°     °°°°°        °°°°°°°°°°°°     °°°°°           °°  ßŰ۲˛ŰŰßß[/b]
[b] ˛  °°°° °°   °°° ..PRESENTS... °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°    °°°°   ßß   ° °[/b]
[b] Ű ±±±°°°                                                          °°°°±˛˛ ±[/b]
[b] Ű ˛˛±ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[         Paffendorf - Be Cool          ]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ°°±± ˛[/b]
[b] Ű ş°                                                                  °°° Ű[/b]
[b] Ű ş   ARTiST...[Paffendorf                AUDiO SOURCE.[CDDA            ş Ű °[/b]
[b] Ű ş°  TiTLE....[Be Cool                   ENCODER......[Lame 3.92      °ş Ű[/b]
[b]°Ű ş°  LABEL....[Data Records CD Promo     QUALiTY......[192kbps        ±ş Ű ±[/b]
[b]±Ű ş°  RiPPER...[Sakura                    SIZE.........[40,8 MB        ˛ş Ű ±[/b]
[b]±Ű ş±  STYLE....[Trance                    NR.OF.TRACKS.[05             ˛ş Ű°˛[/b]
[b]˛Ű ş˛Ü RLS.DATE.[May-21-2002               TOTAL LENGTH.[29:39 min     ÜŰş ۱˛[/b]
[b]°˛Ű şŰŰÜÜÜ                                                            ÜÜŰŰş ۲˛[/b]
[b]±˛Ű ČÍÍÍ»ŰŰŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰÉÍÍÍĽ ۲±[/b]
[b]˛ŰŰ۲±° ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą °±˛ŰŰ۲[/b]
[b]±˛Ű ÉÍÍÍĽ                   ČÍ[RELEASENOTES]ÍĽ                        ČÍÍÍ» ۲±[/b]
[b]±Ű ş°                                                                   ±ş Űß[/b]
[b] Ű ş° Long Awaited UK CDM Promo of this great track.                    ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş° Paffendorf are Gottfried Engels and Ramon Zenker.                 ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş° Out on 3rd June 2002 on Data Records.                             ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş° ~sakura // SND 2oo2                                               ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   °ş Ű[/b]
[b]°Ű ş                                                                    °ş Ű °[/b]
[b]°Ű ş°                                                                   ±ş Ű ±[/b]
[b]±Ű ş°                                                                   ˛ş Ű ±[/b]
[b]±Ű ş±                                                                   ˛ş Ű°˛[/b]
[b]˛Ű ş˛Ü                                                                 ÜŰş ۱˛[/b]
[b]°˛Ű şŰŰÜÜÜ                                                            ÜÜŰŰş ۲˛[/b]
[b]±˛Ű ČÍÍÍ»ŰŰŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰÉÍÍÍĽ ۲±[/b]
[b]˛ŰŰ۲±° ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą °±˛ŰŰ۲[/b]
[b]±˛Ű ÉÍÍÍĽ                     ČÍ[TRACKLiST]ÍĽ                         ČÍÍÍ» ۲±[/b]
[b]±Ű ş°  NR. TRACKNAME:                                             TiME: ±ş Űß[/b]
[b] Ű ş  [01] Be Cool - Radio Edit                                   03:10 °ş Ű[/b]
[b] Ű ş  [02] Be Cool - Original Mix                                 06:03 °ş Ű[/b]
[b] Ű ş  [03] Be Cool - Flip and Fill Remix                          06:32 °ş Ű[/b]
[b] Ű ş  [04] Be Cool - DJ Garry Remix                               06:11 °ş Ű[/b]
[b] Ű ş  [05] Be Cool - Hiver and Hammer Remix                       07:43 °ş Ű[/b]
[b]°Ű ş°                                                             ----- ±ş Ű ±[/b]
[b]±Ű ş°                                                             29:39 ˛ş Ű ±[/b]
[b]˛Ű ş˛Ü                                                                 ÜŰş ۱˛[/b]
[b]°˛Ű şŰŰÜÜÜ                                                            ÜÜŰŰş ۲˛[/b]
[b]±˛Ű ČÍÍÍ»ŰŰŰÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰÉÍÍÍĽ ۲±[/b]
[b]˛ŰŰ۲±° ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą °±˛ŰŰ۲[/b]
[b]±˛Ű ÉÍÍÍĽ              ČÍ[Currently We Are looking For]ÍĽ             ČÍÍÍ» ۲±[/b]
[b]±Ű ş°                                                                   ±ş Űß[/b]
[b] Ű ş°  10 or 100Mbit Linux in Europe / BNC for 20 ppl or more           ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°  Talented Rippers/Dj's/Promo Suppliers from Usa and Europe        ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°  Genres : Trance/Techno/House and all Sub-genres                  ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°  Contact any op at #subsounds or email at [email protected]     ±ş Ű[/b]
[b] Ű ş°                                                                   ±ş Ű[/b]
[b]ܲ۱ČÍÍÍ»ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉÍÍÍĽ˛Ű˛Ü[/b]
[b]˛ŰŰ۲±° ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą °±˛ŰŰ۲[/b]
[b]˛˛Ű ÉÍÍÍĽ°°°±±±˛˛ŰŰßßßßß   ČĘÍ[AyLieN/cRO 2oo1]ÍĘĽ   ßßßßßŰŰ۲˛±±°°˛ŰŰČÍÍÍ» ۲˛[/b]
[b]˛˛˛˛±± °°ß ş şş ş ş                                       ş  ş    ßß°°Ű˛˛±˛˛˛˛±[/b]
[b]±±±˛± ş   ĚÍĽş ş ş                                       ş  ĚÍÍ»   ş ß°±±±˛˛˛[/b]
[b]Ü ±±˛  ČÍ» ş ÉĽ ĚÍĽ                                       ĚÍÍĽ  ĚÍÍÍą ÉÍͱ˛˛±±[/b]
[b]ŰÜ ±±±   ČËĽ ş  ş                                        ÉĽ  É» ş  ÉĘ»ş   ±±± Ü[/b]
[b]ŰŰ ±˛±±   ş  ĚÍÍĽ                                        ş ÉÍĽş ş ÉĽ şş  ±±± Űß[/b]
[b]ŰÜ ˛˛ Ü  ČÍÍą                                           ČÍą  ČÍą ş  ČĽ Ü ±±±Ü[/b]
[b] ß ±± °ŰŰÜ  Č»                                            ş    ĚÍĽ   ÜÜŰÜ ±±[/b]
[b]  ±± Ü°°°°±Ü ş                                            ł    ş    Ű°°°ŰÜ ±[/b]
[b] ±±  ß۱±±Ű± ł                                            ú    ş   ۲˛˛Űß ±±[/b]
[b] ±     ۱Űß  ú                                                 ł   ۲ŰŰ   ±[/b]
[b]  ±     ˛ŰŰ  ł                                                 ł  Ű˛ŰŰ   ±[/b]
[b]        ŰŰ   ú                                                 ú  ŰŰŰÜ[/b]
[b]       ŰŰ                                                      ł   Ű۱[/b]
[b]      Ű      ú                                                       ŰŰ[/b]
[b]      Ű                                                        ú      ŰŰ[/b]
[b]                                                                      ßŰ[/b]
[b]                                                                       Ű[/b]
[b]   Ű                                                                   ß[/b]
[b][/b]
[b][/b]

https://mega.nz/#!g641jAqD!Ld50cAB-E4nl6PWgCUzt9lNj-iMcaDuX7qRZfKlqeo8[-] 2 użytkowników podziękowało xplode za ten post:
  • 2h8tthhf7i0, DJ Graco


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Neo_Cortex_-_Elements-(556.2080.711)-WEB-2002-MARiBOR_INT RICO03000 1 986 11-21-2020, 14:51
Ostatni post: dragofrisk
  Lisa_Lashes_-_Unbelievable_(Remixes)-(TIDY175T)-WEB-2002-JUSTiFY_iNT DJSEBA 0 193 08-23-2020, 23:18
Ostatni post: DJSEBA
  Cape_Town_-_Pitstop-(GM2002046)-WEB-2002-JUSTiFY_iNT DJSEBA 0 200 08-23-2020, 23:16
Ostatni post: DJSEBA
  DJ_Frankie_Jones_-_(I_Just)_Died_In_Your_Arms-(ABCD0214-6)-WEB-2002-MARiBOR_INT DJSEBA 1 320 08-19-2020, 23:02
Ostatni post: DJ Graco
  Prezioso_feat._Marvin_-_Somebody-CDM-2002-MOD xplode 0 217 07-08-2020, 17:00
Ostatni post: xplodeUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.