Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rocco-Everybody-Remix-Retail-CDM-DE-2001-MTC
#1
Rocco-Everybody-Remix-Retail-CDM-DE-2001-MTC
[Obrazek: x6od70nkd76y.jpg]

Kod:
Ü °±˛˛˛±° °    °±˛±  Ü   °  Üßßß Ű  ˛Ű˛±°°          °°±      °°±˛±°
± Űß   °±±±°  ÜÜŰŰÜ  ±° Ű  ˛±°° ŰÜŰŰß۱ ±˛±°°    ŰßßÜÜÜ   °   °    °±°
°  Űß  °°°°  Ű˛˛˛ŰŰŰ °°   ±±°°  °Ű   ۲ °±°°    °ŰßÜÜÜ ßÜ °  Ü      ° ° °
 ÜŰ  °° ° ± ŰŰŰŰŰß  °  Ü ˛°  Ü  Ű ±  Ű  °°     ۱    ßŰ       ÜÜ     °
ŰŰŰ °       Ű            °° °ŰŰŰŰ  ÜŰŰŰ      ÜÜŰ  °° °Ű  °  °ŰÜ ß °     °
 ß      ßÜÜŰŰ ˛˛±±    ± °   ßŰŰß   ßßßß     ßßßŰŰ    Ű±    °ŰÜ ß  °    Ü  °
°°  ŰßßßŰÜ  Ű  ˛±°°  Ű  Ü ÜÜ ÜÜÜÜŰßßßßßßßßßßßßŰÜŰܱ°ŰŰŰ°  ÜŰŰß ß°° ± °Űß Ű°°
±°° Ű ŰÜÜ ß Ü ±±°°  ŰŰŰ   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜÜ ßßÜŰŰß  ß۲  °°±±˛ Ű°ÜÜßŰ°
˛±° ŰÜ ŰŰŰŰÜ  Ü    ŰŰ°ŰŰ  ßŰŰŰ۲±°°°°°°°°°°°°±˛ŰŰŰŰŰ ß       Ü    ˛Ű °Űß° °Ű°°
˛±   ˛Ü Ű°°ŰŰ  ÜŰ ÜŰ°°°ŰŰ  Ű±°°°°±°±±°°°±±±°°±°±°°±ŰŰ ŰŰŰŰÜÜÜ   Ü   ° °ŰÜ ÜŰŰ
ÜÜŰ ˛Ű Ű°°°°ŰÜŰŰÜŰ°°°°°ŰŰ ŰŰ°°±±±±±±°°±±±±±±±±°±±°±Ű°°°°°°°ŰŰŰÜ  ŰÜ  ŰŰŰ°ŰŰß
Ű۲Ű۱˛ Ű°°Ű°°Ű±°Ű°°°±°°°Ű  Ű±±±±ŰŰ۱±°˛±ŰŰŰŰ۱±±±°ŰŰ°°°°°°°°°°ŰŰ  Ű˛ ßŰß
±ŰŰŰŰ°± Ű°°Űß۱°°°±ŰŰ۱°°ŰŰ Ű۱ŰŰŰßŰ۱±±Űß  ßßßŰŰ°±Ű ÜŰŰŰŰŰŰŰ°°°ŰŰ ß˛±     ˛ŰßÜ
°Ű ß °  Ű°°Ű ۱°°°±Ű ۱±°°Ű  ŰŰß  Ü ۱˛˛Ű ±˛ß Ü ŰŰŰŰ ß     ßßŰŰ°ŰŰŰ ±°° °  ŰÜ°
۱  ° ŰŰ°±Ű ß۱°±Űß Ű۱°°Ű  Ü  ±˛Ű ۱˛±Ű °± Űß°ŰŰ Ü   °°°    ŰŰß   °°°°  ±Ű°ß
˛Ű    Ű°°±Ű  Ű۱ŰŰ Ü Ű±±°ŰŰ ˛˛±±±˛ ۱±±Ű °  Ű°ßß    °°±˛°±˛Ű   Ü۲±°°ß   ˛Ű
 Ű    Ű°±ŰŰŰ  ŰŰŰ ÜŰ Ű±±±°Ű ˛±°°±  Ű±˛˛Ű ° Ű°°°±Ű  °°±ßßß ßßßßßß Ü     ÜŰŰŰ °
Ü˛Ű    Ű±±ŰŰŰ Ü ß  ˛˛ ۱±±°Ű ±°°°° Ű۱˛ŰŰ ° Ű°°±±Ű °±˛Ű °±˛ŰŰŰŰßßß      ß˛Ű° °
 Ű ° Ű۱˛ŰŰŰ ˛±°°±±± Ű۲±±Ű  °°°  Ű۱±Ű    Ű°°±±Ű  °°±ÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜ ßßß ß
Űßß ° ۱±˛ŰŰŰ ±°°°°°° Ű۲˛±ŰŰ °°°  Ű±˛±Ű ° ŰŰ°±±ŰŰÜ  °°±˛°±˛Ű Ü ßß۲±°°°°Ü   °
  °  Ű±˛˛ŰŰŰ  °°°°°° Ű۲˛±±Ű °°°  Ű˛˛˛Ű ° ۲°±±±ŰŰ    °±°°  ÜŰŰŰÜÜ ßßŰ°°°°
±˛ ± Ű۱˛˛ŰŰŰŰ °°°°°° Ű۲˛±ŰŰ °°  Ű۲±˛Ű   ۲±±°˛ŰŰŰÜ       ÜŰ۲ŰŰŰŰŰ ßßŰ°  °
±  ˛ ŰŰ۲˛˛ŰŰŰ  ±°°±  Ű۲˛±ŰŰ °°  Ű˛˛˛˛ŰŰ Ű۲°±±˛˛˛ŰŰŰŰŰÜÜÜŰŰ۲˛˛˛˛ŰŰŰß Ű  °°
° ˛ß ŰŰ۱˛˛ŰŰŰŰ ±±°  ŰŰ۲˛ŰŰŰ  °  Ű˛˛˛˛˛Ű Ű۲±±˛±±˛˛˛ŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ Űß °
° Ű ŰŰŰŰ۲˛˛ŰŰŰ  ˛±  ŰŰ۲˛ŰŰŰŰ ° Ű۲˛˛±˛Ű  Ű˛±°±˛˛±˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ  Ü   ŰŰÜ
 Ű ŰŰŰŰŰŰ۲˛ŰŰŰ  ß ŰŰ۲˛ŰŰŰŰŰ ° ۲˛˛˛˛˛ŰŰ Ű۲±±±˛˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰß  ß  °ŰÜ ß
 Ű ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ŰŰ  ŰŰ۲˛ŰŰŰŰŰŰ   ۲˛˛˛˛˛˛Ű ßß۲˛±±±±±±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰ   ß  Ű± ß
 Ű ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰßßß  ßŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰ  Ű۲˛˛˛˛˛ŰŰŰ ßŰ۲˛˛±±±±±±˛˛±±˛˛˛ŰŰŰ  Ű  ŰŰŰ
 ŰÜ ŰŰŰŰßß        °  ßßŰŰŰŰŰŰŰ   ŰŰ۲˛˛˛˛˛ŰŰ  ßßŰŰŰ۲˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰß   ˛  ß۲
  Ű ß ÜÜ ÜÜ Ü Ü          ßßßßßß    ßßßŰŰßßß  °     ßßßßŰŰŰßßß    °° ±
  ßßßßß                                                                Ü
 ˛Ü ߲ °±˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲±° MEET TECHNO CREW PRESENTS °±˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲±° ˛ß ܲ
  ±Ü ß ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ß Ü±
   ±Ű  ˛ ł                                                     ł ˛  Ű±
 ° °˛Ű Ű ł ARTiST...[ Rocco                                    ł Ű Ű˛° °
 ±  ±Ű Ű ł TiTLE....[ Everybody-Remix                          ł Ű Ű±  ±
 ˛  °Ű Ű ł LABEL....[ Zeitgeist                                ł Ű Ű°  ˛
 Ű°  ˛ Ű ł GENRE....[ Trance                                   ł Ű ˛  °Ű
 Ű±  ± Ű ł REL.DATE.[ Dec-27-2001                              ł Ű ±  ±Ű
 Ű˛° ° Ű ł SOURCE...[ CDDA                                     ł Ű ° °˛Ű
  ۱   Ű ł ENCODER..[ Lame 3.90 Dual Stereo                    ł Ű   ±Ű
 Ü ß±  Ű ł QUALiTY..[ 192kbps                                  ł Ű  ±ß Ü
 ˛Ü ߲ Ű ł SiZE.....[ 61,1 MB                                  ł Ű ˛ß ܲ
  ±Ü ß Ű ł TRACKS...[ 08                                       ł Ű ß Ü±
   ±Ű  Ű ł SUPPLiER.[ <<<DJ Sequenza>>>MTC<<<                  ł Ű  Ű±
 ° °˛Ű Ű ł COVERS...[ YES [ ] NO [x]                           ł Ű Ű˛° °
 ±  ±Ű Ű ł                                                     ł Ű Ű±  ±
 ˛  °Ű Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű Ű°  ˛
 Ű°  ˛ Ű۲±°                                                 °±˛ŰŰ ˛  °Ű
 Ű±  ±  ßß °                   TRACKLiST                     ° ßß  ±  ±Ű
 Ű˛° ° °   °                   ůůůůůůůůů                     °   ° ° °˛Ű
  ۱   ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ±   ±Ű
   ß±  ˛ łNr. TRACK                                      TiME: ł ˛  ±ß
    ߲ Ű łůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůł Ű ˛ß
     Ű Ű ł01ł Rocco-Everybody__Single Edit             ł 03:24 ł Ű Ű
     Ű Ű ł02ł Rocco-Everybody__Riphouse Edit           ł 03:56 ł Ű Ű
     Ű Ű ł03ł Rocco-Everybody__Klubbingman Remix Edit  ł 03:50 ł Ű Ű
     Ű Ű ł04ł Rocco-Everybody__Club Mix                ł 06:36 ł Ű Ű
     Ű Ű ł05ł Rocco-Everybody__Ole Van Dansk Remix     ł 05:42 ł Ű Ű
     Ű Ű ł06ł Rocco-Everybody__Riphouse Mix            ł 07:30 ł Ű Ű
     Ű Ű ł07ł Rocco-Everybody__Klubbingman Remix       ł 06:55 ł Ű Ű
     Ű Ű ł08ł Rocco-Everybody__Junkfood Junkies Remix  ł 06:36 ł Ű Ű
    °Ű Ű ł  ł                                          ł _____ ł Ű Ű°
    ±Ű Ű ł  ł                                    TOTAL:ł 44:29 min ۱
 ° °˛Ű Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű Ű˛° °
 ±  ±Ű Ű۲±°°°                                             °°°±˛ŰŰ Ű±  ±
 ˛° °˛  ßß   °                RELEASEiNFO                  °   ßß  ˛° °˛
 Ű±  ± °     °                ůůůůůůůůůůů                  °     ° ±  ±Ű
 Ű˛° ˛ ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ˛ °˛Ű
  ßß ± ˛ ł                                                     ł ˛ ± ßß
     ± Ű ł                                                     ł Ű ±
   °±˛ Ű ł     ...:MeeTTechno VINYL POWER 2001:...             ł Ű ˛±°
 ˛Ü ߲ Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű ˛ß ܲ
  ±Ü ß Ű۲±°°°                                             °°°±˛ŰŰ ß Ü±
   ±Ű   ßß   °                 GROUPNEWS                   °   ßß   ۱
 ° °˛Ű °     °                 ůůůůůůůůů                   °     ° ۲° °
 ±  ±Ű ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ۱  ±
 ˛  °Ű ˛ łŰ ° ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ° Űł ˛ Ű°  ˛
 Ű°  ˛ Ű łŰ ° łMeeTTechnoCrew is rocking the scene! If youł ° Űł Ű ˛  °Ű
 Ű±  ± Ű łŰ°± ł wanna support us as ripper -> Contact us! ł ±°Űł Ű ±  ±Ű
 Ű˛° ° Ű łŰ˛  ł  Greetz to all high-quality scene-groups  ł  ˛Űł Ű ° °˛Ű
  ۱   Ű łŰ   łespecially to our friends @ BMi, MoD & cRO!ł   Űł Ű   ±Ű
 Ü ß±  Ű łŰ ° ł      -+MeeTTechno ViNYL POWER 2oo1+-      ł ° Űł Ű  ±ß Ü
 ˛Ü ߲ Ű łŰ°± ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ ±°Űł Ű ˛ß ܲ
  ±Ü ß Ű łŰ˛ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲ۳ Ű ß Ü±
   ±Ű  Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű  Ű±
 ° °˛Ű Ű۲±°°°                                             °°°±˛ŰŰ Ű˛° °
 ±  ±Ű  ßß   °                  CONTACT                    °   ßß  Ű±  ±
 ˛  °Ű °     °                 ůůůůůůůůů                   °     ° Ű°  ˛
 Ű°  ˛ ± ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż ± ˛  °Ű
 Ű±  ± ˛ łŰßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßŰł ˛ ±  ±Ű
 Ű˛° ° Ű łŰ °          FiND US ON EFNET iN #MTC             ° Űł Ű ° °˛Ű
  ۱   Ű łŰ°±         MAiL:  [email protected]            ±°Űł Ű   ±Ű
   ß±  Ű łŰ˛ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜܲ۳ Ű  ±ß
    ߲ Ű ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Ű ˛ß
     ß Ű۲±° °  °    °   NFO By AyLieN/cRO 2oo1   °     °  ° °±˛ŰŰ ß
        ßß
https://mega.nz/#!p6Q13CRb!MBr_KEDgVM2as...9efXAMFMsU[-] 2 użytkowników podziękowało xplode za ten post:
  • 2h8tthhf7i0, DJ Graco


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  The_Mackenzie_Feat_Jessy-All_I_Need__Remixes-Vinyl-2001-UTE MINGLESS 0 617 12-18-2022, 13:03
Ostatni post: MINGLESS
  The_Mackenzie_Feat._Jessy_-_All_I_Need-CDM-2001-SQ MINGLESS 0 318 12-18-2022, 13:01
Ostatni post: MINGLESS
  The_Mackenzie_ft._Jessy_-_All_I_Need_(Incl._Apollo_Rmx)-(AS5901)-WEB-2001-JUSTiFY_iNT DJSEBA 0 297 12-17-2022, 02:24
Ostatni post: DJSEBA
  Paffendorf-Rhythm_And_Sex-(GG040)-VINYL-FLAC-2001-STAX RICO03000 0 368 04-04-2022, 06:39
Ostatni post: RICO03000
  Scooter-Posse_(I_Need_You_On_The_Floor)-(0110575STU)-CDM-2001-COS_INT DJSEBA 0 449 10-15-2021, 20:17
Ostatni post: DJSEBAUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.