Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VA-D.Trance_104_(Incl._MAKINA_CD)-(251772)-4CD-2023-BF
#1
Kod:
                                      ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
              ▄▄▄▄▄▄▄       ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ▄▄▄▄▄▄▄▄ ▀█▄▄▄▄▄▄▄
           ▄█▀▀ ▄▄▄ █   ▄█▀▀▀ ▄▄▄▄▄▄▄  Ì▓▓█¦░██▓▓ ▀▀ ▄▄▄ ██▄
          Ì█ ▄▓▓██¦Ì█▄▄▄█ ▄▓▓██¦░███▓¦ █▓██ Ì██▓¦ ▄▓▓██¦Ì███▄
          ██¦Ì▓███▄▄▄▄▄▄▄ Ì████ Ì██▓▓ Ì███¦ ████  Ì▓███   ▓▓█▄
          ███ ████   Ì███¦ ████▀▀▀▀▀ ░ ▀▀▀  ████ ░ ████▀▀ ▓▓▓██
          Ì██ ████ ░░Ì██▓¦ ████  ▄▄▄▄  ▄▄▄▄████▓¦  ████ ▄▄▄▄ ▓█¦
           ▓█¦Ì▓██ ░ ██▓▓  Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì███¦░██▓▓ ░ Ì███ Ì███¦▀██
          ▄▓▓█ ▓▓█¦ Ì██▓¦ ░ ▓▓█¦  ██▓▓▓▓██ Ì███¦ ░░ ▓██¦░██▓▓ ▓▓
        ██████¦ ▀▀▀▀▀▀▀  ░░   ▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀ ░░░  ▀▀▀▀▀▀▀ ▄▓▓▄▄▄▄
       █▀▀▀ ▄▄▄▄▄▄▄ ░ ▄▄▄▄▄▄▄ ░░   ▄▄▄▄▄▄▄ ░░░░     ░░░    ▄▄▄▄▄▄▄ █
       ¦▄▓▓██¦░███▓  ███¦ Ì███ ▄▓▓██¦░███▓¦ ░░░░░░░░░░ ▄▓▓██¦░███▓¦Ì¦
       ¦Ì▓███  Ì█▓▓ Ì███ ░ ███¦Ì▓███  Ì█▓▓ ░  ▄▄▄▄▄▄▄▄ Ì████ Ì██▓▓ █
       █ ████  ▀▀▀  ▓███ ░ ████ ████▀███▄▄ ░ Ì▓▓█¦░██▓▓ ████▀▀▀▀▀ ▄█
       █ ████████▄░ ▓███ ░ ███▓ ████  ████¦  █▓██ Ì██▓¦ ████  ▄▄▄▄ █
      Ì█¦Ì▓██   ▄▄ Ì▓███ ░ ███▓¦ ▓██ ░Ì▓███ Ì███¦ ████  Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì¦
      ███ ▓▓█¦ ̦̦▀▓▓██¦ Ì██▓▓▀ ▓▓█¦░ ▓▓██¦ ▀▀▀▀▀███▓ ▄ ▓▓█¦  ██▓▓ █
     Ìh!█▄ ▀▀▀ █¦Ì█¦  ▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄▄ ▀▀▀ ▄ ▀▀▀▀ ▄▄▄▄ Ì██¦▄█▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄█
     ██▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█¦Ì███¦░██▓¦█ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▄
     █   BEAT FORGE PRESENTiNG YOU RAD    █ ▓▓██ Ì██▓¦█ ASCii: h! of  █
     █ ELECTRONiC MUSiC N bEaTs SiNCE '97 Ì▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █ RSR^DARKSiDERS█
     █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
    ██ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▄▓▓██¦░███▓¦░░░░░░░░░░░░ ▄▄▄▄▄▄▄▄  ░░░░ ██h!
▄▄████▄▄▄▄▄▄▄     ▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄Ì████ Ì██▓▓  ░ ▄▄▄▄▄▄▄ ░Ì▓▓█¦░██▓▓ ░░░░ ████▄▄▄
█ ▄▓▓██¦░███▓¦▄▓▓██¦░███▓▄▓▓██ ████▀▀▀▀▀ ░░░Ì▓▓█¦ ███ █▓██ Ì██▓¦   ▄▄▄▄▄▄▄ ██
█¦Ì▓███  Ì█▓▓ Ì████ Ì██▓▓Ì▓███ ████  ▄▄▄▄ ░ █▓██ Ì███Ì███¦ ▀▀▀▀▄▓▓██¦░███▓¦Ì█
██ ████▀███▄▄  ████▀▀▀▀▀  ████ Ì▓██ ░Ì██▓¦ Ì███¦ ████ ▀▀▀▀▀███▄Ì████ Ì██▓▓ ██
█▓ ████  ████¦ ████  ▄▄▄▄ ████░ ▓▓█¦  ██▓▓  ▀▀▀  ████ ▄▄▄▄ Ì██▓¦████▀▀▀▀▀ ▄██
█▓¦ ▓██ ░Ì▓███ Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì▓██░  ▄▀▀▀▀▀▀▀ ░ ▄▄▄▄████▀Ì███¦░██▓▓ ████  ▄▄▄▄ ██
█▓▀ ▓▓█¦░ ▓▓██▄ ▓▓█¦  ██▓█ ▓▓████▓▓█▓▓ ░░░░Ì███¦ ██▓¦▓▓██ Ì███¦ Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì█
█▄▄▄ ▀▀▀ ▄ ▀███████▀███████ ▓██████▄▄▄▄▄▄▄ ▓▓██ Ì███▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀   ▓▓█¦  ██▓▓Ì█
 ▀██▄▄▄▄███▄▄▄▄▄▄▄▄▄█RELEASE iNFORMATiON ██ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ░███████████ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ██
  ■■■▓▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▀▀▀▀▀
     █                VA - D.Trance 104 (Incl. MAKINA CD)             █
     █ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ█
     █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■Ì■■█
   ■■█¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤¤█
    ■█ ■■╣╗╚╚╚╗╚╗╚╗╚╚╔╗╚╚╔╗╚╗╔╚╔╚╗╚╔╗╚╚╝╗╝╚╚╗╚╝╚╗╝╚╗╝╝╗╚╗╚╗╚│ ı════©  █
    ■█═════Ð════════════════════════════════════════════════Á È══¥ │  █
     █ ░░░ ã══©                                             È══════¥  █
     █ ███ │▄▄│RLS DATE.......: 11.17.2023                       ı© ı©█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│STORE DATE.....: 11.10.2023                       È¥ È¥█
     █ ███ │¦Ì│GENRE..........: Trance                           È¥ ı©█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│LABEL..........: DJs Present                      ı©ıı©█
     █ ███ │¦Ì│CATNUM.........: (251772)                        ı©¥ÈÈ¥█
     █ ███ │¦Ì│SHOPURL..... ..: N/A                             È¥ı©È¥█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│SiZE...........: 584,93 MB                        ı©¥ı©█
     █ ███ │¦Ì│QUALiTY........: avg.kbps, 44,1kHz, Joint Stereo  È¥¥È¥█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│Encoder........: LAME 3.10                         ı©È¥█
     █ ███ │¦Ì│SOURCE.........: CDDA                             ıÈ¥ı©█
     █ ███ │▀▀│TRACKS.........: 39                               Èı©È¥█
     █ ▓▓▓ ã══¥TOTAL LENGHT...: 309:19                            È¥ı©█
     █ ░░░ │                                                      ı©È¥█
     █═════¥                                                      È¥È¥█
     █■···························································È¥·■█
     █ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ█
     █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■Ì■■█
     █¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤¤█
     ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████
     ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░███████████████████████████▒▒█▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
     ▀█▀▀▀▀▀▀███░░░░░░░░░▓░▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒Ì█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓██
    ı©█ı©   ▄█░░▀ ▄▄▄  ░░▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░ ▓▓██¦ ███▓¦░▓▒░▓▒░▓██
    È¥█È¥   █░ ▄▓▓██¦ ░░░▓▄▄▓░░░░░░░░▓░ ▄▄▄▄▄▄▄▄  ▓███▒▒Ì█▓▓ ░▓▒░▓▒░▓██
    È¥█ı©   █░░Ì▓███   ░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░Ì▓▓█¦ ██▓▓  ▀▀▀█▄█▀ ▄ ░▓▒░▓▓▓▓██
    ı©█ı©   █░░ ████▀▀ ░░▄▓▓██¦ ███▓¦░ █▓██ Ì██▓¦▓▓▓ █▀ ▀███¦░▓▒▒▒▒▒▒██
   ı©¥█È¥   █░░ ████ ▄▄▄▄Ì▓███  Ì█▓▓ ░Ì███¦ ████ █▓¦▄█  Ì▓███ ░████████
   È¥ı█È¥   ▀█░░Ì███ Ì███ ████▀███▄▄ ░ ▀▀▀  ████ ██▓██ ░ ▓▓▓█▄ ░█ ····Ì
    ı©█ı©    █░░ ▓██¦ ██▓ ████  ████¦  ▄▄▄▄████▓¦████▀░█░ ▀▓▓██ █ ····Ì
    È¥█È¥    █░░░ ▀▀▀▀▀▀▀  ▓██ ░Ì▓███ Ì███¦ ██▓▓     ░░ █░░   ░░█ ····Ì
     ı█È¥    ░▀▓░░░░░░░░░░ ▓▓█¦░ ▓▓██¦▓▓██ Ì███¦░░░░░░█  █░░░░░░█ ····Ì
    ıÈ█ı©       ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▓▄ ▀▀▀▓▓ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀═════╗
    Èı█È¥                 ▀▀▀▀▀▀▓▓▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀                     ║
     È█ı©                                                             ║
     ı█È¥            ENJOY THiS RELEASE AND TURN UP YOUR VOLUME!      ║
     È█È¥                                                             ║
    ı©█ı©                                                             ║
    È¥█È¥     CD1                                                     ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥ 01  Alexander Popov & Heatbeat  -  Vivaldi            04:49 ║
    È¥█È¥ 02  Maarten De Jong  -  Minuetto                      06:16 ║
    È¥█È¥ 03  DJ T.H. Duncan MacPherson  -  Energetic world     05:37 ║
    È¥█È¥ 04  Ahmed Romel vs. Philippe El Sisi  -  The homecomin06:40 ║
    È¥█È¥ 05  Sly Delvecchio  -  Hide & seek                    05:14 ║
    È¥█È¥ 06  Coulson  -  A new dawn                            07:05 ║
    È¥█È¥ 07  Mike Koglin  -  The silence                       07:24 ║
    È¥█È¥ 08  David Forbes x Allen Watts  -  Renegade           05:45 ║
    È¥█È¥ 09  Armin Van Buuren & Ferry Corsten  -  Destination  06:17 ║
    È¥█È¥ 10  BVDE x Van Der Karsten  -  Caspari                04:44 ║
    È¥█È¥ 11  Kamaya Painters  -  Far from over                 05:36 ║
    È¥█È¥ 12  Ferry Corsten  -  Follow you                      06:35 ║
    È¥█È¥ 13  DJ Milsjah & DJ Tim  -  Access                    05:56 ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥     CD2                                                     ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥ 01  Harshill Kamdar  -  Hammertime                    05:43 ║
    È¥█È¥ 02  Armin Van Buuren  -  Space case                   06:32 ║
    È¥█È¥ 03  Jean Luc & Nick Jay  -  Ayla 2023                 04:05 ║
    È¥█È¥ 04  Dim3nsion  -  Adagio in G minor                   06:16 ║
    È¥█È¥ 05  Doppenberg & Harshil Kamdar  -  Meet again        06:22 ║
    È¥█È¥ 06  M4 - Beats - Jingle aggro bells                   03:24 ║
    È¥█È¥ 07  Afternova  -  Watching the stars                  06:12 ║
    È¥█È¥ 08  Maymarr feat. Laura May & Mickey Marr  -  Incapaci07:03 ║
    È¥█È¥ 09  Potatoheadz & Quiz & CJ Stone  -  Mix the master  04:39 ║
    È¥█È¥ 10  DJ Sakin & Talla 2XLC  -  Noman's land David's son06:55 ║
    È¥█È¥ 11  Robert Nickson  -  Sundown                        07:41 ║
    È¥█È¥ 12  Talla 2XLC  -  The door                           07:11 ║
    È¥█È¥ 13  Deme3us  -  Awakening                             06:23 ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥     CD3                                                     ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥ 01  va - d.trance_special_dj_mix_by_myde              77:40 ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥     CD4                                                     ║
    È¥█È¥                                                             ║
    È¥█È¥ 01  Dr. Silberman & Micropulse  -  Another world      07:24 ║
    È¥█È¥ 02  Andromeda feat. Dixon  -  Vacuum                  06:29 ║
    È¥█È¥ 03  Rainer K  -  El mundo                             06:44 ║
    È¥█È¥ 04  Lazza & Andromeda  -  Feel you now                05:53 ║
    È¥█È¥ 05  DJ Contra vs. DJ Gino & DJ Mochue  -  Arms of heav06:33 ║
    È¥█È¥ 06  Micropulse  -  Sleepers                           07:36 ║
    È¥█È¥ 07  Barry Jay  -  Lucid dreams                        07:14 ║
    È¥█È¥ 08  Ruben XXL  -  Fisher in trance                    06:44 ║
    È¥█È¥ 09  DJ Jim  -  Ear damage                             06:22 ║
    È¥█È¥ 10  Source Code  -  Reveal                            06:19 ║
    È¥█È¥ 11  Harddance Luve feat. Tekgnosis  -  The night my da04:05 ║
    È¥█È¥ 12  Kosmodrome  -  Into my brain                      03:52 ║
    È¥█È¥                                                             ║
     ı█È¥ ----------------------------------------------------------- ║
    ıÈ█ı©                                                             ║
    Èı█È¥                                     TOTAL PLAYTiME:  309:19 ║
     È█ı©                                                             ║
     ı█È¥ ----------------------------------------------------------- ║
    ı©█È¥                                                             ║
    È¥█                                                               ║
    È¥█                                                               ║
    ı©█ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ╣
   ı©¥█■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■■■║
   È¥ı█¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤╝
    ı©██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████
    È¥██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░███████████████████████████░▄▄████▄▄ ░▓▓▓▓█
      █▀▀      █░░ ▄▄▄▄ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Ì▓▓█¦░██▓▓ ░░█ ║
    ı©█ı©      █░░ ██▓▓  ▄▄▄▄▄▄▄ ░░░░ █▄ ░░   ▄ ░ ▄▄▄░ █▓██ Ì██▓¦░░█▀ ║
    È¥█È¥     ▄█░░Ì██▓¦ ███¦ Ì███ ░░░Ì██▄ ▄▓▓███▄ ██▓¦░░   Ì████ ░░█  ║
    È¥█ı© ▄▄▄▄█░░ ████ Ì███ ░ ███¦░░ ██▓█ Ì▓███ ███▓▓ ░░▄███     ░░█  ║
    ı©█ı©▄█░░░░░░ ███▓ ▓███ ░ ████ ░▀▀ ▄▄▄ ████░ ████ ░Ì███¦░██▓▓ ░░█ ║
   ı©¥█È¥█░░ ▄▄▄▄ Ì██¦ ▓███ ░ ███▓ ░▄▓▓██¦ ████░ ████¦ ▓▓██ Ì███¦░░█▀ ║
   È¥ı█È¥░░░Ì███¦░██▓¦ ▓███ ░ ███▓¦░Ì▓███ ░Ì▓██ ░Ì▓███  ▀▀████▀▀░░█▀  ║
    ı©█ı©░░ ▓▓██ Ì██▓¦ ▓▓██¦ Ì██▓▓▀░ ▓▓██¦░ ▓▓█¦░ ▓▓██ ░░░   ░░░░░█   ║
    È¥█È¥█░░ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ░░ ▀▀▀▀▀▀▀  ░░░ ▀▀▀▀░░ ▀▀▀░░ ▀▀▀ ░░ ▄██▄ ░░█▀   ║
     ı█È¥▀█░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▀▀ ░░█▀    ║
    ıÈ█ı© ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█░░░░░░█▀     ║
    Èı█È¥                                               ▀▀▀▀▀▀▀▀      ║
     È█ı©We have some open positions. If you have anything to support ║
     ı█È¥us, don't hesitate to contact us!                            ║
     È█È¥                                                             ║
    ı©█ı©                                                             ║
    È¥█È¥If you like this Release, go and get yourself a legal copy of║
    È¥█ı©it. We did so too. Remember to support the creators of this! ║
    ı©█È¥                                                             ║
   ı©¥█ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ╣
   È¥ █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■■■║
    ı©█¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤╝
    È¥███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▄▄▄▄▄▄▄ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████
     ▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▄▓▓██¦░███▓¦▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄
    ██ ▄▄▄▄▄▄▄▄░   ▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░ Ì████ Ì██▓▓ ░░░░░░░░░░░░ ▄▄▄▄▄▄▄ █
    █░Ì▓▓█¦░██▓▄▓▓██¦░███▓¦░░   ▄▄▄▄▄▄▄ ████▀▀▀▀▀ ░░  ▄▄▄ ░░░░Ì▓▓█¦░██▓▓█
    █ █▓██ Ì██▓Ì▓███  Ì█▓▓ ░▄▓▓██¦░███▓ ████░░▄▄▄▄ ▄▓▓██¦░░░░ █▓██ Ì██▓¦█
    █Ì███¦ ████ ████▀███▄▄ ░Ì████ Ì██▓▓ Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì▓███  ░░░Ì███¦ ▀▀▀▀ █
    █░▀▀▀▀▀███▓ ████  ████¦░ ████▀▀▀▀▀ ░ ▓▓█¦░ ██▓▓ ████▀▀ ░░ ▀▀▀▀▀███▄ █
    █░▄▄▄▄ Ì██¦░ ▓██ ░Ì▓███░ ████░░▄▄▄▄░░  ▀▀▀▀▀▀▀  ████ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ Ì██▓¦█
    █Ì███¦░██▓¦░ ▓▓█¦░ ▓▓██¦░Ì▓██ ░Ì██▓¦ █▀▀▀▀▀▀▀▀█ Ì███ Ì███Ì███¦░██▓▓ █
    █▓▓██ Ì██▓¦░░ ▀▀▀░░ ▀▀▀▀░ ▓▓█¦░ ██▓▓ █        ▀█ ▓██¦░██▓▓▓██ Ì███¦█▀
    █ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█  ▀▀▀▀▀▀▀ █▀         █▄ ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █
    ██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀             ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀           ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▀
     █═════Ð══════════════════════════════════════════════════════════█
     █ ░░░ ã══©                                                  ı©ı© █
     █ ███ │▄▄│              BEATFORGE 2023                      È¥È¥©█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│                                                  ı© È¥█
     █ ███ │¦Ì│            Enjoy \o/                             È¥ ı©█
     █ ███ │▀▀│                                                  Èı©È¥█
     █ ▓▓▓ ã══¥                                                   È¥ı©█
     █ ░░░ │                                                      ı©È¥█
     █═════¥                                                      È¥È¥█
     █■···························································È¥·■█
     █ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ█
     █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■Ì■■█
     █¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤¤▀
     █ ■■╣╗╚╚╚╗╚╗╚╗╚╚╔╗╚╚╔╗╚╗╔╚╔╚╗╚╔╗╚╚╝╗╝╚╚╗╚╝╚╗╝╚╗╝╝╗╚╗╚╗╚│ ı════©
     ▀══════════════════════════════════════════════════════Á È══¥ │
                                                            È══════¥

https://pixeldrain.com/u/6MnPx1YW



[-] 2 użytkowników podziękowało RICO03000 za ten post:
  • KillBill, muzimasta
#2
good  Exclamation





[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  VA-D.Trance_104._Incl._MAKINA_CD-(251772)-4CD-FLAC-2023-STAX RICO03000 0 90 11-17-2023, 17:55
Ostatni post: RICO03000
  VA-D.Trance_102_(Incl._D_Techno_58)-(240792)-4CD-2023-BF RICO03000 2 216 10-30-2023, 09:13
Ostatni post: RICO03000
  VA-D.Trance_103_(Incl._D_Techno_59)-(246822)-4CD-2023-BF DJSEBA 0 162 09-16-2023, 17:17
Ostatni post: DJSEBA
  VA-D.Trance_103_(Incl._D_Techno_59)-(246822)-4CD-2023-BF DJSEBA 0 131 09-16-2023, 16:48
Ostatni post: DJSEBA
  VA-The_Very_Best_Of_DJ_T.H._His_Greatest_Hits_Ever_(Incl._DJ_Mix)-(26401222BP)-WEB-2023-JUSTiFY_iNT DJSEBA 0 226 07-17-2023, 17:01
Ostatni post: DJSEBA



Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.