Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VA-Dream_Dance_Best_Of_Vol_21-24_(The_Classics)-(19075978001)-2VINYL-2019-BF
#1
Kod:
                                      ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
              ▄▄▄▄▄▄▄       ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ▄▄▄▄▄▄▄▄ ▀█▄▄▄▄▄▄▄
           ▄█▀▀ ▄▄▄ █   ▄█▀▀▀ ▄▄▄▄▄▄▄  Ì▓▓█¦░██▓▓ ▀▀ ▄▄▄ ██▄
          Ì█ ▄▓▓██¦Ì█▄▄▄█ ▄▓▓██¦░███▓¦ █▓██ Ì██▓¦ ▄▓▓██¦Ì███▄
          ██¦Ì▓███▄▄▄▄▄▄▄ Ì████ Ì██▓▓ Ì███¦ ████  Ì▓███   ▓▓█▄
          ███ ████   Ì███¦ ████▀▀▀▀▀ ░ ▀▀▀  ████ ░ ████▀▀ ▓▓▓██
          Ì██ ████ ░░Ì██▓¦ ████  ▄▄▄▄  ▄▄▄▄████▓¦  ████ ▄▄▄▄ ▓█¦
           ▓█¦Ì▓██ ░ ██▓▓  Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì███¦░██▓▓ ░ Ì███ Ì███¦▀██
          ▄▓▓█ ▓▓█¦ Ì██▓¦ ░ ▓▓█¦  ██▓▓▓▓██ Ì███¦ ░░ ▓██¦░██▓▓ ▓▓
        ██████¦ ▀▀▀▀▀▀▀  ░░   ▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀ ░░░  ▀▀▀▀▀▀▀ ▄▓▓▄▄▄▄
       █▀▀▀ ▄▄▄▄▄▄▄ ░ ▄▄▄▄▄▄▄ ░░   ▄▄▄▄▄▄▄ ░░░░     ░░░    ▄▄▄▄▄▄▄ █
       ¦▄▓▓██¦░███▓  ███¦ Ì███ ▄▓▓██¦░███▓¦ ░░░░░░░░░░ ▄▓▓██¦░███▓¦Ì¦
       ¦Ì▓███  Ì█▓▓ Ì███ ░ ███¦Ì▓███  Ì█▓▓ ░  ▄▄▄▄▄▄▄▄ Ì████ Ì██▓▓ █
       █ ████  ▀▀▀  ▓███ ░ ████ ████▀███▄▄ ░ Ì▓▓█¦░██▓▓ ████▀▀▀▀▀ ▄█
       █ ████████▄░ ▓███ ░ ███▓ ████  ████¦  █▓██ Ì██▓¦ ████  ▄▄▄▄ █
      Ì█¦Ì▓██   ▄▄ Ì▓███ ░ ███▓¦ ▓██ ░Ì▓███ Ì███¦ ████  Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì¦
      ███ ▓▓█¦ ̦̦▀▓▓██¦ Ì██▓▓▀ ▓▓█¦░ ▓▓██¦ ▀▀▀▀▀███▓ ▄ ▓▓█¦  ██▓▓ █
     Ìh!█▄ ▀▀▀ █¦Ì█¦  ▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄▄ ▀▀▀ ▄ ▀▀▀▀ ▄▄▄▄ Ì██¦▄█▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄█
     ██▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█¦Ì███¦░██▓¦█ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▄
     █   BEAT FORGE PRESENTiNG YOU RAD    █ ▓▓██ Ì██▓¦█ ASCii: h! of  █
     █ ELECTRONiC MUSiC N bEaTs SiNCE '97 Ì▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █ RSR^DARKSiDERS█
     █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
    ██ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▄▓▓██¦░███▓¦░░░░░░░░░░░░ ▄▄▄▄▄▄▄▄  ░░░░ ██h!
▄▄████▄▄▄▄▄▄▄     ▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄Ì████ Ì██▓▓  ░ ▄▄▄▄▄▄▄ ░Ì▓▓█¦░██▓▓ ░░░░ ████▄▄▄
█ ▄▓▓██¦░███▓¦▄▓▓██¦░███▓▄▓▓██ ████▀▀▀▀▀ ░░░Ì▓▓█¦ ███ █▓██ Ì██▓¦   ▄▄▄▄▄▄▄ ██
█¦Ì▓███  Ì█▓▓ Ì████ Ì██▓▓Ì▓███ ████  ▄▄▄▄ ░ █▓██ Ì███Ì███¦ ▀▀▀▀▄▓▓██¦░███▓¦Ì█
██ ████▀███▄▄  ████▀▀▀▀▀  ████ Ì▓██ ░Ì██▓¦ Ì███¦ ████ ▀▀▀▀▀███▄Ì████ Ì██▓▓ ██
█▓ ████  ████¦ ████  ▄▄▄▄ ████░ ▓▓█¦  ██▓▓  ▀▀▀  ████ ▄▄▄▄ Ì██▓¦████▀▀▀▀▀ ▄██
█▓¦ ▓██ ░Ì▓███ Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì▓██░  ▄▀▀▀▀▀▀▀ ░ ▄▄▄▄████▀Ì███¦░██▓▓ ████  ▄▄▄▄ ██
█▓▀ ▓▓█¦░ ▓▓██▄ ▓▓█¦  ██▓█ ▓▓████▓▓█▓▓ ░░░░Ì███¦ ██▓¦▓▓██ Ì███¦ Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì█
█▄▄▄ ▀▀▀ ▄ ▀███████▀███████ ▓██████▄▄▄▄▄▄▄ ▓▓██ Ì███▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀   ▓▓█¦  ██▓▓Ì█
 ▀██▄▄▄▄███▄▄▄▄▄▄▄▄▄█RELEASE iNFORMATiON ██ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ░███████████ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ██
  ■■■▓▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▀▀▀▀▀
     █         VA - Dream_Dance_Best_Of_Vol_21-24_(The_Classics)      █
     █ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ█
     █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■Ì■■█
   ■■█¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤¤█
    ■█ ■■╣╗╚╚╚╗╚╗╚╗╚╚╔╗╚╚╔╗╚╗╔╚╔╚╗╚╔╗╚╚╝╗╝╚╚╗╚╝╚╗╝╚╗╝╝╗╚╗╚╗╚│ ı════©  █
    ■█═════Ð════════════════════════════════════════════════Á È══¥ │  █
     █ ░░░ ã══©                                             È══════¥  █
     █ ███ │▄▄│RLS DATE.......: 10.13.2019                       ı© ı©█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│STORE DATE.....: 10.04.2019                       È¥ È¥█
     █ ███ │¦Ì│GENRE..........: Trance                           È¥ ı©█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│LABEL..........: Sony Music                       ı©ıı©█
     █ ███ │¦Ì│CATNUM.........: 19075978001                     ı©¥ÈÈ¥█
     █ ███ │¦Ì│SHOPURL..... ..: N/A                             È¥ı©È¥█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│SiZE...........: 153,58 MB                        ı©¥ı©█
     █ ███ │¦Ì│QUALiTY........: avg.kbps, 44,1kHz, Joint Stereo  È¥¥È¥█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│Encoder........: Lame 3.10                         ı©È¥█
     █ ███ │¦Ì│SOURCE.........: CDDA                             ıÈ¥ı©█
     █ ███ │▀▀│TRACKS.........: 12                               Èı©È¥█
     █ ▓▓▓ ã══¥TOTAL LENGHT...: 81:11                             È¥ı©█
     █ ░░░ │                                                      ı©È¥█
     █═════¥                                                      È¥È¥█
     █■···························································È¥·■█
     █ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ█
     █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■Ì■■█
     █¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤¤█
     ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████
     ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░███████████████████████████▒▒█▒░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
     ▀█▀▀▀▀▀▀███░░░░░░░░░▓░▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒Ì█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓██
    ı©█ı©   ▄█░░▀ ▄▄▄  ░░▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░ ▓▓██¦ ███▓¦░▓▒░▓▒░▓██
    È¥█È¥   █░ ▄▓▓██¦ ░░░▓▄▄▓░░░░░░░░▓░ ▄▄▄▄▄▄▄▄  ▓███▒▒Ì█▓▓ ░▓▒░▓▒░▓██
    È¥█ı©   █░░Ì▓███   ░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░Ì▓▓█¦ ██▓▓  ▀▀▀█▄█▀ ▄ ░▓▒░▓▓▓▓██
    ı©█ı©   █░░ ████▀▀ ░░▄▓▓██¦ ███▓¦░ █▓██ Ì██▓¦▓▓▓ █▀ ▀███¦░▓▒▒▒▒▒▒██
   ı©¥█È¥   █░░ ████ ▄▄▄▄Ì▓███  Ì█▓▓ ░Ì███¦ ████ █▓¦▄█  Ì▓███ ░████████
   È¥ı█È¥   ▀█░░Ì███ Ì███ ████▀███▄▄ ░ ▀▀▀  ████ ██▓██ ░ ▓▓▓█▄ ░█ ····Ì
    ı©█ı©    █░░ ▓██¦ ██▓ ████  ████¦  ▄▄▄▄████▓¦████▀░█░ ▀▓▓██ █ ····Ì
    È¥█È¥    █░░░ ▀▀▀▀▀▀▀  ▓██ ░Ì▓███ Ì███¦ ██▓▓     ░░ █░░   ░░█ ····Ì
     ı█È¥    ░▀▓░░░░░░░░░░ ▓▓█¦░ ▓▓██¦▓▓██ Ì███¦░░░░░░█  █░░░░░░█ ····Ì
    ıÈ█ı©       ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▓▄ ▀▀▀▓▓ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀═════╗
    Èı█È¥                 ▀▀▀▀▀▀▓▓▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀                     ║
     È█ı©                                                             ║
     ı█È¥            ENJOY THiS RELEASE AND TURN UP YOUR VOLUME!      ║
     È█È¥                                                             ║
    ı©█ı©                                                             ║
    È¥█È¥ 01  a1 - atb_-_let u go (clubb mix)                   08:00 ║
    È¥█È¥ 02  a2 - pulsedriver_-_cambodia (extended mix)        05:02 ║
    È¥█È¥ 03  a3 - djs at work_-_time to wonder (extended versio05:57 ║
    È¥█È¥ 04  b1 - starsplash_-_free (club mix)                 06:05 ║
    È¥█È¥ 05  b2 - future breeze_-_temple of dreams (club mix)  07:04 ║
    È¥█È¥ 06  b3 - klubbingman_-_welcome to the club (pulsdriver07:56 ║
    È¥█È¥ 07  c1 - kaid tracid - too many times (energy mix)    06:50 ║
    È¥█È¥ 08  c2 - dj shog - this is my sound (cj stone remix)  07:55 ║
    È¥█È¥ 09  c3 - paffendorf - be cool (club mix)              05:48 ║
    È¥█È¥ 10  d1 - armin van buuren pres perpetuous dreamer - th08:23 ║
    È¥█È¥ 11  d2 - lasgo - something (extended mix)             05:41 ║
    È¥█È¥ 12  d3 - dance nation - sunshine (original vocal mix) 06:30 ║
     ı█È¥ ----------------------------------------------------------- ║
    ıÈ█ı©                                                             ║
    Èı█È¥                                     TOTAL PLAYTiME:   81:11 ║
     È█ı©                                                             ║
     ı█È¥ ----------------------------------------------------------- ║
    ı©█È¥                                                             ║
    È¥█                                                               ║
    È¥█                                                               ║
    ı©█ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ╣
   ı©¥█■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■■■║
   È¥ı█¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤╝
    ı©██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████
    È¥██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░███████████████████████████░▄▄████▄▄ ░▓▓▓▓█
      █▀▀      █░░ ▄▄▄▄ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Ì▓▓█¦░██▓▓ ░░█ ║
    ı©█ı©      █░░ ██▓▓  ▄▄▄▄▄▄▄ ░░░░ █▄ ░░   ▄ ░ ▄▄▄░ █▓██ Ì██▓¦░░█▀ ║
    È¥█È¥     ▄█░░Ì██▓¦ ███¦ Ì███ ░░░Ì██▄ ▄▓▓███▄ ██▓¦░░   Ì████ ░░█  ║
    È¥█ı© ▄▄▄▄█░░ ████ Ì███ ░ ███¦░░ ██▓█ Ì▓███ ███▓▓ ░░▄███     ░░█  ║
    ı©█ı©▄█░░░░░░ ███▓ ▓███ ░ ████ ░▀▀ ▄▄▄ ████░ ████ ░Ì███¦░██▓▓ ░░█ ║
   ı©¥█È¥█░░ ▄▄▄▄ Ì██¦ ▓███ ░ ███▓ ░▄▓▓██¦ ████░ ████¦ ▓▓██ Ì███¦░░█▀ ║
   È¥ı█È¥░░░Ì███¦░██▓¦ ▓███ ░ ███▓¦░Ì▓███ ░Ì▓██ ░Ì▓███  ▀▀████▀▀░░█▀  ║
    ı©█ı©░░ ▓▓██ Ì██▓¦ ▓▓██¦ Ì██▓▓▀░ ▓▓██¦░ ▓▓█¦░ ▓▓██ ░░░   ░░░░░█   ║
    È¥█È¥█░░ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ░░ ▀▀▀▀▀▀▀  ░░░ ▀▀▀▀░░ ▀▀▀░░ ▀▀▀ ░░ ▄██▄ ░░█▀   ║
     ı█È¥▀█░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▀▀ ░░█▀    ║
    ıÈ█ı© ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█░░░░░░█▀     ║
    Èı█È¥                                               ▀▀▀▀▀▀▀▀      ║
     È█ı©We have some open positions. If you have anything to support ║
     ı█È¥us, don't hesitate to contact us!                            ║
     È█È¥                                                             ║
    ı©█ı©                                                             ║
    È¥█È¥If you like this Release, go and get yourself a legal copy of║
    È¥█ı©it. We did so too. Remember to support the creators of this! ║
    ı©█È¥                                                             ║
   ı©¥█ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ╣
   È¥ █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■■■║
    ı©█¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤╝
    È¥███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▄▄▄▄▄▄▄ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████
     ▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▄▓▓██¦░███▓¦▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄
    ██ ▄▄▄▄▄▄▄▄░   ▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░ Ì████ Ì██▓▓ ░░░░░░░░░░░░ ▄▄▄▄▄▄▄ █
    █░Ì▓▓█¦░██▓▄▓▓██¦░███▓¦░░   ▄▄▄▄▄▄▄ ████▀▀▀▀▀ ░░  ▄▄▄ ░░░░Ì▓▓█¦░██▓▓█
    █ █▓██ Ì██▓Ì▓███  Ì█▓▓ ░▄▓▓██¦░███▓ ████░░▄▄▄▄ ▄▓▓██¦░░░░ █▓██ Ì██▓¦█
    █Ì███¦ ████ ████▀███▄▄ ░Ì████ Ì██▓▓ Ì▓██ ░Ì██▓¦Ì▓███  ░░░Ì███¦ ▀▀▀▀ █
    █░▀▀▀▀▀███▓ ████  ████¦░ ████▀▀▀▀▀ ░ ▓▓█¦░ ██▓▓ ████▀▀ ░░ ▀▀▀▀▀███▄ █
    █░▄▄▄▄ Ì██¦░ ▓██ ░Ì▓███░ ████░░▄▄▄▄░░  ▀▀▀▀▀▀▀  ████ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ Ì██▓¦█
    █Ì███¦░██▓¦░ ▓▓█¦░ ▓▓██¦░Ì▓██ ░Ì██▓¦ █▀▀▀▀▀▀▀▀█ Ì███ Ì███Ì███¦░██▓▓ █
    █▓▓██ Ì██▓¦░░ ▀▀▀░░ ▀▀▀▀░ ▓▓█¦░ ██▓▓ █        ▀█ ▓██¦░██▓▓▓██ Ì███¦█▀
    █ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█  ▀▀▀▀▀▀▀ █▀         █▄ ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀ █
    ██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀             ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀           ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▀
     █═════Ð══════════════════════════════════════════════════════════█
     █ ░░░ ã══©          BEATFORGE 2019                          ı©ı© █
     █ ███ │▄▄│                                                  È¥È¥©█
     █ ▒▒▒ │¦Ì│ At BEATFORGE we love house music.                ı© È¥█
     █ ███ │¦Ì│ As the sun is shining we can┤t wait for the      È¥ ı©█
     █ ███ │▀▀│ weekend to begin.                                Èı©È¥█
     █ ▓▓▓ ã══¥ It is that sound that is known around the world.  È¥ı©█
     █ ░░░ │    Around the world people do not take               ı©È¥█
     █═════¥    another chance to feel just a little more love    È¥È¥█
     █          and enjoy the mood to swing.                          █
     █          We are sure it is really because people have & you,   █
     █          right here right now:                                 █
     █          you have to turn around and keep celebrating.         █
     █          Even if there is a murder on the dancefloor.          █
     █          And as always tell to yourself - it┤s just one        █
     █          more time. Isn't life - now or never?                 █
     █          So. If you are just as much of a house head as we     █
     █          are put your hands up in the air /o/ in any           █
     █          irc-c & it┤s a spiritual thing".                      █
     █         This will not go unnoticed by us.                     █
     █          Greetings to all hard working grps out there!     ı©  █
     █■···························································È¥·■█
     █ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ█
     █■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦■■ ¦¦¦■■Ì■■¦■Ì■■¦■Ì■■¦■■ÌÌÌ■■Ì ■ ¦h!¦¦¦■■Ì■■█
     █¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤╦¤¤¤¤¤¤¤¤¤▀
     █ ■■╣╗╚╚╚╗╚╗╚╗╚╚╔╗╚╚╔╗╚╗╔╚╔╚╗╚╔╗╚╚╝╗╝╚╚╗╚╝╚╗╝╚╗╝╝╗╚╗╚╗╚│ ı════©
     ▀══════════════════════════════════════════════════════Á È══¥ │
                                                            È══════¥

https://pixeldrain.com/u/EJSCEEZt[-] 1 użytkownik podziękował RICO03000 za ten post:
  • 2h8tthhf7i0


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  VA-Dream_Dance_Best_Of_5-8_(The_Classics)-(88985441691)-2VINYL-2017-BF RICO03000 0 98 11-06-2023, 18:20
Ostatni post: RICO03000Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.